НА ФОКУС

 


Едногодишен културен обмен в чужбина за ученици между 15 и 18-годишна възраст

Крайните срокове за подаване на документи за кандидатстване са:
15 декември 2015 г. – Кандидатстване за всички стипендии;
15 януари 2016 г. – Кандидатстване за САЩ (единствено на собствени разноски);
1 февруари 2016 г. – Кандидатстване на собствени разноски.


Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ на тема: „Светът под лупа“

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – до 5 март 2016 г.


Национален конкурс за детска рисунка „Св.Трифон Зарезан”

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – до 15.01.2016 г.


Ученическа конференция на тема: „140 години от Априлското въстание“

Заявка за участие

Срокове:
до 31.01.2016 г. – подаване на заявките за участие на e-mail: shkolaistorika@abv.bg
до 28.02.2016 г. – изпращане на пълните текстове на проектите на e-mail адреса
22.04. – 24.04.2016 г. – провеждане на конференцията


IX Национален исторически конкурс „Границите в историята – истории без граници“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ – до 01.03.2016 г.


Национален конкурс за есе, посветен на 50-годишния юбилей на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ – до 15.01.2016 г.


Национален младежки литературен конкурс „И ти си в мене – ти, родино моя“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – до 06.01.2016 г.


Национален конкурс за ученическо есе на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ – до 30.11.2015 г.

Формуляр за участие


Национален конкурс за поезия „С Ботев в сърцето“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – до 15.04.2016 г.