НА ФОКУС


Hr_BotevГимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев“ – град Кърджали

ОБЯВЯВА

Oбластен ученически конкурс, посветен на 140 години от гибелта на Христо Ботев, на тема:

  СЛОВО, ПОДВИГ, БЕЗСМЪРТИЕ

 

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА – 10 май 2016 г.

на адрес: 6600 Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов” 19 – за конкурса „Слово, подвиг, безсмъртие”.


 

ДЕВЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ за ученици от XI и XII клас

Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Математика и информатика и Приложна математика. Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на получаване.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ –  11.03.2016 г.


Национален конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ – до 30.04.2016 г.


Конкурс на тема „Европейският съюз и аз“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ на есе или видео на тема „Европейският съюз и Аз“ до 22.02.2016 г.


X конкурс на националния социално-образователен проект „1000 стипендии“

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  – до 18.04.2016 г.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта www.1000.bg, където може да бъде открита и още информация в помощ на кандидатите.


Rainbow_Arrow

СТИПЕНДИИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Срок за подаване на заявления за стипендии за II срок на учебната 2015/2016 г. до 19.02.2016 година.

Заповед за стипендии

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 4


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

  I СМЯНА                                                                               II СМЯНА

8., 11. и 12. клас                                                                    8., 9. и 10. клас