НА ФОКУС

icon-novo

 

Седмично разписание на учебните занятия за I срок на учебната 2015/2016 година (в сила от 05.10.2015 г.)


Стипендии за I срок на учебната 2015/2016 година – условия и документи за кандидатстване

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА – до 14.10.2015 г.


Стипендиантска програма на Американска фондация за България

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – 20.10.2015 г., при помощник-директорите


Списък на записаните в VIII клас ученици за учебната 2015/2016 година


Прочети и грамотността си повиши!