АКТУАЛНО

АКТУАЛНО

 

ПОКАНА
 до всички родители на ученици от ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

 

Уважаеми родители,

 

Каним Ви на родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

Срещите ще се проведат, както следва:

  1. Випуск VIII клас – на 10.11.2016г. от 17:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  2. Випуск IX клас – на 10.11.2016г. от 18:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  3. Випуск X клас – на 10.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 1ви етаж
  4. Випуск XI клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 3ти етаж
  5. Випуск XII клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа  – Кабинети на 1ви  етаж

 

Дневен ред на срещите:

Избор на представител за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

 

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището www.botev-kardzhali.com „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ – глава трета.

 

ДИРЕКТОР:    /п/

/Йорданка Чавдарова/

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 


Международно състезание по информатиката и компютърната грамотност „Бобър“ 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – 04.11.2016 г.


Конкурс за ученически филм на тема „Аз и другите, другите и аз“

КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ: 10.11.2016 г.


Състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“

                                   Регламент                 График

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – 12.10. – 23.10.2016 г.


Конкурс за есе на тема „Докосвам се до теб, училище“

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕСЕТАТА: 20.10.2016 г.


Започна записването в програма „Образование в САЩ“ на комисия „Фулбрайт“

poster-edusa-virtual-program-bg

 

За повече информация: http://www.fulbright.bg/bg/%D0%BAonsultantska-deynost/konsultantska-deiynost/programa-obrazovanie-v-sasht


Национален конкурс за „Най-усмихнат клас на България 2016“

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИТЕ: до 20.10.2016 г.


СТИПЕНДИИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

Срокът за подаване на заявления за стипендии за І срок на учебната 2016/2017 година е  до 14.10.2016 г.

Заявленията се събират от класните ръководители и се представят в счетоводството.

 

Заповед за стипендии

Правилник за условията за получаване на стипендии

 


Стипендиантска програма на Американска фондация за България

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – 25.10.2016 г., при заместник-директорите


Седмично разписание на учебните занятия за I срок на учебната 2016/2017 година

 

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/aktualno/