↑ Връщане към ОБУЧЕНИЕ

Графици

График за провеждане на изпити за промяна на оценка XII клас – 2019 година

График представяне – Иновативна седмица 2018-2019

График контролни и класни

График олимпиади 2018 – 2019 II срок

График СИП 2018 – 2019 II срок

График приемен ден 2018 – 2019 II срок

График дежурство 2018 – 2019 II срок

График втори час на класа 2018 – 2019 II срок

График консултации 2018 – 2019 II срок

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/obuchenie/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8-2/