↑ Връщане към ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна форма на обучение

 

Формите на обучение в ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали са:

  1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно училищния учебен план;
  2. индивидуална;
  3. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.

 

Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение, съгласно Правилник за дейността на училището за учебната 2016/2017 година

 


 

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение, сесия ЯНУАРИ 2017

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/obuchenie/sp/