↑ Връщане към ПРОЕКТИ

Проект „В търсене на значимите“

На 30.10.2018 година учениците от екип „Аз, гражданинът“ , по проект „ В търсене на значимите“ с ръководител Рада Ангелова, проведоха първото си посещение на обществена институция. Те се запознаха с устройството на банката и с реда, който клиентите трябва да спазват при своите посещения. Директорът на Централния клон на ОББ гр. Кърджали, госпожа Христина Тодорова, им обясни в какво се състоят основните банкови операции, разликите между дебитни и кредитни карти, както и видовете кредити. Тя им разказа с какво се занимават банковите служители и какви са техните отговорности. Учениците се запознаха подробно както с интернет банкирането , така и с мобилното банкиране. Накрая ги посъветва как да се пазят от хакерски атаки в интернет пространството и как да оперират с банкови карти.

Срещата се оказа много ползотворна и събуди интереса на учениците към сфера, която традиционно е непозната и трудна за разбиране.

 

 


На 26.10.2018г.  25 ученици от екип «Слава» по проект «В търсене на значимите» в ЕГ “Христо Ботев” , с ръководител Диана Георгиева проведоха екипно занятие на тема „Другият, различният, същият.” – урок за формиране на толерантно поведение сред тийнейджъри.

Участниците в групата представиха своите индивидуални виждания по емоционален начин относно толерантното поведение сред съучениците си и предложиха различни игри, съобразени с възрастта им. Участието им в проекта даде възможност да вземат думата по въпроси, които пряко ги засягат и вълнуват.Практическото занятие имаше за цел да формира социални компетентности и умения за водене на диалог.

 

 

 


На 25.10.2018г. учениците от екип „Добротоворец“ , по проект „В търсене на значимите“ с ръководител Нефие Садула проведоха първото си обществено мероприятие. Те трябваше да окопаха дръвчетата посадени от техни съученици в градския парк „Арпезос-север“.

При посещението добротворците установиха, че голяма част от дръвчетата са изсъхнали и неподдържани, което постави нова задача пред тях-през месец март да облагородят изсъхналите зелени площи.

Идеята за инициативата се роди спонтанно след като екипът се запозна с основните цели и задачи на проекта, който дава възможност учениците сами да организират и популяризират доброволческия труд като важна социална ценност и обществен феномен.

Добротворците обещават ,че това е само първата от поредицата обществено значими инициативи в полза на местната общност.

  

                             Проект „В търсене на значимите“

Проектът „В търсене на значимите“ цели пълноценна социализация на ученици чрез изграждане на умения за живот в общност с други хора.Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи.Чрез създаване на четири екипа- „Слава“, „Добротворец“, „Професии“ и „Аз, гражданинът“  участниците в проекта следва да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни социални сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на социалния им опит.

Считаме, че чрез участието си в проекта и неговото успешно реализиране ще окажем реална подкрепа на младежи на възраст 14 – 17 г. чрез развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения да се справят с трудностите, които им предстоят след като излязат от системата на средното образование. Позовавайки се на силните им страни, умения, таланти, желания ние ще помогнем чрез дейностите по проекта на всички участници    да намерят своето достойно място не само на образователната сцена, но и в социално- обществен аспект.Заедно с това ще дадем иновационна стратегия за интеграция чрез овластяване на всеки един участник в проекта, по пътя му към кариерна и професионална реализация. Акцент в проекта ще бъде заклеймяването на порочните практики на сегрегация, равнопоставеност , изграждане на диалог и запознаване на обществеността в град Кърджали с целите и приоритетите на програмата.В рамките на проекта, с продължителност 10 месеца ще бъдат подготвени и излъчени предавания по различни обществено значими теми и с широк местен отзвук, подготвени съвместно от ученици и родители с различен етнически и социален статус. Лятната изследователска академия и образователно – изследователски екскурзии ще бъдат в различни направления включващи еклектиката между училище и реален живот.

За първи път в град Кърджали ще бъде проведена игра „Градско социализиране“ , която ще направи институциите по-близки и разпознаваеми за учениците и техните родители  и ще повиши доверието им към тях като партньори, а не „обществен враг“.

За работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на учениците от етническите малцинства ще се  сформира родителски клуб „Заедно в час” като поканим родители, представители на различни професии и етноси като добър пример за нуждата от продължаване на образованието и постигането на висок социометричен статус.


Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b2-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/