↑ Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Колектив

 

ДиректорМаноил Димитров
тел.: 0361/62817
e-mail: gpche.kj@abv.bg
Заместник-директор УДРадка Попгеоргиева
Заместник-директор УДПетър Димитров
Заместник-директор АДИван Димов
Педагогически съветникСнежана Кузманова
ПсихологМюжгян Фейзи
Главен счетоводителТатяна Гиздарскател.: 0361/62816
Завеждащ личен съставДияна Делчевател.: 0361/62817
Касиер-домакинЗлатка Ивановател.: 0361/62816
БиблиотекарГаля Младенова

Български език и литература

Емилия Владева

Магдалина Маринова

Маргарита Маргаритова

Надежда Карагьозова

Нели Яръмбойкова

Нешка Мечтанова

Рада Ангелова

Росица Калайджиева


Английски език

Антоанета Кидикова

Антония Борисова

Динко Георгиев

Елван Осман

Златка Тодорова

Мая Петкова

Петя Илиевска

Снежана Христова

Таня Маровска

Хюля Чобан

Юлия Станкова


Немски език

Ваня Костова

Галина Недялкова

Диана Янева

Иванка Колева

Хайрие Кьорова

Мариана Аврамова

Гергана Георгиева

Нигяр Наим

Радка Попгеоргиева

Несрин Салиф

Райна Запрянова


Френски език

Мила Кулова

Нурай Садулов

Станислава Д. Иванова


Математика и Информатика

Елена Петрова

Йорданка Чавдарова

Керка Милушева

Маргарита Стамова

Мария Митрева

Миглена Николова

Милена Кьосева

Бирол Садула

Елена Тагарова

Петър Димитров

Ангел Димитров


История и цивилизация

Диана Георгиева

Павлина Чавдарова

Марин Савов

География и икономика

Атанаска Димитрова

Роза Димитрова

Философски цикъл

Ангел Митрев

Марина Димова


Биология и Химия

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Иванка Янкулова

Нефие Садула


Физика и астрономия

Георги Билюков

Катя Славова


Музика

Любен Полихронов


Изобразително изкуство

Ширин Хаджиева


Физическо възпитание и спорт

Величко Карабоюков

Веселин Вълчев

Иван Кръстев

Мария Темелкова

Марияна Благойевич


Помощен персонал

Митад Ферад

Вълчо Вълчев

Юксел Мюмюн

Сабрие Мустафа

Селвер Шериф

Наджие Халим

Шазие Мюмюн

Шазие Ибрям

Сурия Юмер

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/uchilishteto/kolektiv/