↑ Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Колектив

 

ДиректорЙорданка Чавдарова
тел.: 0361/62817
e-mail: gpche.kj@abv.bg
Заместник-директор УДРадка Попгеоргиева
Заместник-директор УДПетър Димитров
Заместник-директор АДИван Димов
Педагогически съветникМаноил Димитров
ПсихологМюжгян Фейзи
Главен счетоводителТатяна Гиздарскател.: 0361/62816
Завеждащ личен съставДияна Делчевател.: 0361/62817
Касиер-домакинПетя Янковател.: 0361/62816
БиблиотекарГаля Младенова
Технически изпълнителДора Раева-Георгиева

Български език и литература

Емилия Владева

Магдалина Маринова

Маргарита Маргаритова

Надежда Карагьозова

Нели Яръмбойкова

Нешка Мечтанова

Рада Ангелова

Росица Калайджиева


Английски език

Антоанета Кидикова

Антония Борисова

Дарина Пенчева

Динко Георгиев

Елван Осман

Златка Тодорова

Мая Петкова

Петя Илиевска

Снежана Христова

Таня Маровска

Хюля Чобан

Юлия Станкова


Немски език

Ваня Костова

Галина Недялкова

Диана Янева

Иванка Колева

Йоана Ташева

Мариана Аврамова

Мариана Михайлова

Нигяр Наим

Радка Попгеоргиева

Светлана Кючукова

Станислава Иванова


Френски език

Мила Кулова

Нурай Садулов

Станислава Д. Иванова

Шенай Али


Математика и Информатика

Елена Петрова

Йорданка Чавдарова

Керка Милушева

Маргарита Стамова

Мария Митрева

Миглена Николова

Милена Кьосева

Бирол Садула

Елена Тагарова

Петър Димитров

Пламен Попов


История и цивилизация

Диана Георгиева

Павлина Чавдарова

Станка Вълова


География и икономика

Нина Георгиева

Роза Димитрова

Философски цикъл

Венетка Димитрова

Марина Димова


Биология и Химия

Елена Константинова

Здравка Дунгова

Иванка Янкулова

Нефие Садула


Физика и астрономия

Георги Билюков

Катя Славова

Петко Цанев


Музика

Любен Полихронов


Изобразително изкуство

Здравко Кандов


Физическо възпитание и спорт

Величко Карабоюков

Веселин Вълчев

Иван Кръстев

Мария Темелкова

Марияна Благойевич


Помощен персонал

Митад Ферад

Вълчо Вълчев

Юксел Мюмюн

Сабрие Мустафа

Селвер Шериф

Наджие Халим

Шазие Мюмюн

Шазие Ибрям

Сурия Юмер

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/uchilishteto/kolektiv/