↑ Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Обществен съвет

 

Протокол №1  от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

 


 

ПОКАНА

 до всички родители на ученици от

ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

 

 

Уважаеми родители,

 

Каним Ви на родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

Срещите ще се проведат, както следва:

  1. Випуск VIII клас – на 10.11.2016г. от 17:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  2. Випуск IX клас – на 10.11.2016г. от 18:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  3. Випуск X клас – на 10.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 1ви етаж
  4. Випуск XI клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 3ти етаж
  5. Випуск XII клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа  – Кабинети на 1ви  етаж

 

Дневен ред на срещите:

Избор на представител за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

 

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището www.botev-kardzhali.com „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ – глава трета.

 

 

ДИРЕКТОР:    /п/

/Йорданка Чавдарова/

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/uchilishteto/obshtestven-savet/