↑ Връщане към УЧИЛИЩЕТО

Обществен съвет

 

Протокол №1  от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №2 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №3 от заседание на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Отчет за дейността на обществения съвет към ЕГ „Христо Ботев“- гр.Кърджали

Протокол №4  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №5  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №6  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали

Отчет Обществен съвет 2017-2018

Протокол №7  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали
Протокол №8  от заседание на Обществен съвет към ЕГ „Христо Ботев“, гр. Кърджали – план прием 2019-2020

 

 


ПОКАНА

 до всички родители на ученици от

ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

 

 

Уважаеми родители,

 

Каним Ви на родителски срещи за избор на представители от всяка една паралелка за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

Срещите ще се проведат, както следва:

  1. Випуск VIII клас – на 10.11.2016г. от 17:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  2. Випуск IX клас – на 10.11.2016г. от 18:00 часа – Кабинети на 3ти етаж
  3. Випуск X клас – на 10.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 1ви етаж
  4. Випуск XI клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа – Кабинети на 3ти етаж
  5. Випуск XII клас – на 11.11.2016г. от 18:30 часа  – Кабинети на 1ви  етаж

 

Дневен ред на срещите:

Избор на представител за участие в събрание за учредяване на Обществен съвет към ПГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. Кърджали.

 

Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите в публикувания на интернет страницата на училището www.botev-kardzhali.com „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ – глава трета.

 

 

ДИРЕКТОР:    /п/

/Йорданка Чавдарова/

 

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Постоянен линк към тази тема: http://botev-kardzhali.com/uchilishteto/obshtestven-savet/