Възпитаници на ЕГ „ Христо Ботев“, гр. Кърджали бяха представени със свой видеоклип на Националния форум на НАСО от проекта по Иновативната седмица, която тази година беше под мотото „Аз живея тук и променям“

Учениците от 10Г клас на ЕГ „Христо Ботев“, с класен ръководител г-жа Павлина Чавдарова, бяха представени на Национален форум на НАСО на 16. юни в к.к. „Златни пясъци“. Поводът за представянето е реализираният от тях проект за насърчаване на доброволчеството в социалните услуги на територията на Община Кърджали. Амбициозните деца посещаваха в рамките на два месеца Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Веселчане, гр. Кърджали и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“, гр. Кърджали.

На тези места възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ осъществиха различни по вид дейности съвместно с потребителите на социалните услуги и по този начин създадоха положителна атмосфера на забавление и радост. Помогнаха да се облекчи и разнообрази работата в социалните услуги, оказаха и подкрепа на работещите.

Доброволчеството в България е на едно от последните места в Европейския съюз. Дейности от този род имат благоприятен положителен ефект както върху потребителите на социалните услуги, така и върху подрастващите, защото това формира личността.

Учениците от 10Г клас пожелаха да продължат инициативата и през лятото. За тази цел предстои да се изготвят план и програма за посещенията им и така до няколко седмици ще се възстановят общите им срещи и съвместните занимания.

Представянето на форума беше от страна на Община Кърджали като доставчик на услугите, а презентацията представи г-жа Мюжгян Адем – Директор на ЦНСТ ДМУ – Веселчане и ЦСРИ ЛЗУ „Недялка Камбурова“. Темата на презентацията беше програмата за управление на социалната услуга ЦНСТ ДМУ – Веселчане, в която засегна и заложената дейност за насърчаване на добровлочеството и добрите практики в Центъра. Във втората част от презентацията се излъчи видеоклипът подготвен от възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“. Участниците във форума останаха очаровани от изготвения материал.

Видео клип

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b3%d1%80/