ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали се превръща във второ семейство за своите ученици по програма на ФРГИ

gpcheГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали ще започне новата година с поредния иновативен проект. Успешното сътрудничество на ръководството и представителите на училищното настоятелство доведоха до спечелването на двугодишния проект „Моето второ семейство” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

В сферата на образованието, в която се развива Езиковата гимназия в Кърджали рядко има възможности за кандидатстване с проектни предложение, чиято насоченост е конкретизирана в силните, а не слабите страни на подрастващите. В тази връзка Програма за детско и младежко развитие на ФРГИ е уникална по своята същност, акцентира върху възможностите на децата, а не на това, с което не могат да се справят, което съвпада и с визията за развитие на училището.

Проектът „Моето второ семейство” на УН Христо Ботев”– гр. Кърджали цели оказване на квалифицирана помощ и подкрепа на 40 деца в риск и деца, чиито родители са принудени да работят извън града или страната.

Активната работа на 4-ма психолози и 3-ма преподаватели от ГПЧЕ “Христо Ботев”– гр. Кърджали през целия период на проекта ще повлияе благодатно върху учениците в риск или отглеждани от свои родини, превръщайки ги в зрели хора, отговорни за постъпките си личности, сменящи ролята от защитавани в защитаващи правата на своите връстници. Чрез провеждане на индивидуални летни стажове и кампании, учениците на възраст 15-17 г. ще се запознаят с основните документи от трудовото законодателство, защита правата на детето, рисковете и добрите възможности на пазара на труда, даващи им предимство пред своите връстници. Заедно с това ще се представи иновационна стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта, чрез овластяване на всеки един участник в проекта по пътя му към кариерна и професионална реализация.

Позовавайки се на силните страни, умения, таланти и желания на учениците, екипът ще помогне чрез реализирането на десетте дейности по проекта на бъдещите лекари, журналисти, икономисти, адвокати, политици, спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори да намерят своето легално място на пазара на труда, тук в България. Акцент в проекта ще бъде заклеймяването на порочните практики на труд, равнопоставеност на младите работещи и запознаване на обществеността в град Кърджали с нерегламентираното използване на детския труд и начините за решаване на проблема – чрез информираност, образование и активно младежко участие към социален, икономически и личностен растеж.

 

My_II_Family

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b3%d0%bf%d1%87%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b3%d1%80-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5/