Деветокласници от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ се включиха в отбелязването на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества

От 1988 г. отбелязваме 26. юни като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотиците. Тази година мотото на кампанията, определено от Комисията по наркотични вещества към ООН, е: „Споделяйте факти за наркотиците. Спасявайте животи”. По този начин се поставя акцент върху ролята на информираността за наркотиците по отношение както на опасността за здравето, която те представляват, така и за значението на превенцията, лечението и грижите след употребата им.

По повод на този ден Общинският съвет по наркотични вещества в гр. Кърджали през месец юни провежда кампания, включваща различни тематични събития. Ученичките Лара Нури и Йоана Мерджанова от IX Е клас от Езикова гимназия „Христо Ботев“, заедно със своя класен ръководител – госпожа Рада Ангелова, взеха участие в интерактивно занимание на тема „Превенцията през моите очи“. Целта беше да се развие модерното мислене на учениците, като се използва методът на Едуард де Боно за шестте мислещи шапки. Всяка шапка е с различен цвят и представлява различен вид мислене, което е конструктивно, критично, творческо, позитивно и нестандартно. В събитието взеха участие ученици от професионалните гимназии и от средните училища в гр. Кърджали. Всички те демонстрираха отлична екипна работа и висока креативност.

Заедно измислиха различни инициативи, които да разширят дейностите, свързани с превенцията на употреба и разпространение на наркотични вещества. Част от идеите бяха свързани със създаването на различни местни инициативи, творчески работилници и спортни мероприятия. Накрая всички рисуваха върху тениски, които да им останат за спомен от интересното и полезно събитие.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8/