Допуснати до национални кръгове на олимпиади 2019-2020г.

Ръководството на Езикова гимназия „Христо Ботев“ град Кърджали уведомява за публикувани на сайта на МОН  резултати от протоколи на Националните комисии за проведените областни кръгове на олимпиадите по различни предмети.

Горди сме да обявим, че общо 13 ученици са допуснати до участие в национален кръг, както следва:

1. Национална олимпиада по Английски език:

Селин Ахмед Мехмед 11 клас

Ердем Йълмаз Халил 12 клас

2. Национална олимпиада по Немски език:

Нурджан Иълмаз Ибрямова 9 клас

Кирил Иванов Бояджиев 12 клас

Антоан Анков Русев 12 клас

Фатме Иълмаз Ибрям 12 клас

Емре Ергюн Емурла 12 клас

Назире Назми Юзеир 12 клас

3. Национална олимпиада по Френски език:

Еда Емин Халибрям 10 клас

4. Национална олимпиада по Химия и опазване на околната среда:

Доан Ниязи Шакир 12 клас

5. Национална олимпиада по Астрономия:

Ради Мирославов Митрев 11 клас

6. Национална олимпиада по математическа лингвистика:

Берна Метин Ахад 12 клас

7. Национална олимпиада по история и цивилизация:

Иван Иванов Савов 12 клас

Поздравяваме всички тях и техните учители с постигнатия успех. Надяваме се, че след приключване на обявеното  извънредно положение във връзка с разпространението на COVID 19, те ще могат да покажат на национално ниво своите знания и ще представят успешно нашето училище и област Кърджали, като премерят сили с представители от елитни училища и гимназии в страната.

Желаем здраве и бъдещи успехи на всички олимпийци от нашата гимназия.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb/