Европейският парламент отново отваря врати за младшите посланици на ЕГ „Христо Ботев“

Вече три години ЕГ  „Христо  Ботев“  е част от мрежата на училищата  – посланици на Европейски парламент  в България. Младшите посланици  на Езиковата вече са почти експерти по темите за историята и  ценностите на европейската общност, единия пазар, основните договори и разширяването. Познават и институциите на Европейския съюз. Да припомним, че те през 2019г. посетиха  Парламента  в Страсбург след отлично представяне  в състезание, организирано  от Европейското бюро в България. Седнаха и  на местата на европейските  лидери по време на председателството  на България през 2018г., посетиха многократно и Българския парламент, като се срещнаха с председателя на народното  събрание и научиха повече за парламентаризма в България.

Сега пред младите европейци  предстоят нови предизвикателства   – участие в онлайн дебати на немски език на тема „Бъдещето на Европа“. Те получиха покана от г-жа  Кристине  Хик,  представител на Европейския парламент. Това е нова инициатива, която отправя поглед към нужните промени за адаптирането на ЕС към променящия се свят особено в условията на Ковид-кризата. Темата изисква широки познания в области като дигитални услуги, индустриални стратегии, реформи в различни  области, Брекзит, Зелен пакт и др. Разпределени в три тематични подгрупи ботевци, заедно със свои връстници от цяла Европа, ще  определят предизвикателствата и ще разработват конкретни решения, които могат да бъдат приложени на ниво ЕС  и които биха имали пряко въздействие върху ежедневието на хората в Европа. Ще участват в лабораториите и ще представят  иновативни решения. Кулминацията е  интерактивна дискусия на немски език с членове  на Европейския парламент.

ЕГ „Христо Ботев“ потвърди  и участие в „Модел Европейски съюз София 2021”, което представлява образователна симулация на процеса по вземане на решения в Европейския съюз.  В рамките на 4 дни през октомври 2021 година около 100 младежи от цяла Европа ще имат възможността да дебатират на английски език  по теми от дневния ред на Европейския съюз. Програмата включва информативни семинари, социални активности и работилници, развиващи уменията на нашите участници (публично говорене, работа в екип и др.).  Тази година проектът ще включва и симулация на Европейската гражданска инициатива. Това е първият инструмент на Европейския съюз, който дава възможност на гражданите да участват в законодателния процес на Съюза чрез своите идеи.  

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80/