Езиковата гимназия е в ръцете на учениците

 

За поредна година 9. май – Денят на Европа в ЕГ „Христо Ботев, гр. Кърджали бе отбелязан като Ден на ученическото самоуправление. Инициативните ученици заеха местата на училищното ръководство, педагогическия, административния  и помощния персонал.  За заемане на длъжностите учениците подадоха молби до Директора на гимназията. Бе изготвен списък на учениците, които изявиха желание да се включат в Деня на ученическото самоуправление.

Всяка една длъжност – учител, педагогически съветник, психолог, секретар, библиотекар, медицинско лице и охрана бе изпълнявана от ученици от Езиковата гимназия. За ден директор бе председателят на Ученическия парламент Мартин Каралчев от  10 клас, а заместник-директори по учебна дейност бяха: Александрина Асенова, Моника Николова от 10 клас, Дуйгу Ибрам от 9 клас, а заместник-директори по административна дейност бяха Валентина Ананиева от 9 клас, Любов Стойчева от 10 клас и Марин Нинов от 11 клас.B

След размяната започнаха учебните занятия, в които учителите застанаха на ученическата скамейка, припомняйки си своите ученически години. В рамките на инициативата учениците организираха учебния процес и  решаваха проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности в училището. Те имаха възможността да реализират различни и интересни учебни часове и да се развиват в област по свой избор.

Мартин Каралчев съобщи за предстоящата инициатива на Ученическия парламент при ЕГ „Христо Ботев“  –  благотворителна церемония по награждаване „Личност на годината“, която ще се проведе на 17. май 2018г. от 19:00 в Story Club.

Денят на ученическото самоуправление бе изпълнен с отговорности,

предизвикателства, урочна и извънкласна дейност. Учениците показаха своите лидерски качества, организаторски умения, умения за работа в екип, активност, контрол, самоконтрол и съвестно изпълнение на задълженията. 

         Учениците споделиха, че Денят на ученическото самоуправление е много вълнуващ, интересен и полезен за тях, защото им дава възможност да се поставят на мястото на ръководството, на своите преподаватели и на всички служители в гимназията.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d1%8a%d1%86%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8/