Езиковата гимназия с „Диалог за толерантност” по проект „В търсене на значимите”

На 26.02.2019 г. В Конференрната зала на хотел  Кърджали се състоя Кръгла маса на тема „Диалог за  толерантност”. Проявата се  организира от  Езикова гиманзия „Христо Ботев” по проект  “В търсене на значимите”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. На форума  присъстваха представители на Областна администрация, Община Кърджали, Регионално управление по образование, ОС на БЧК,  Дома за възрастни хора, медии, както и    над 100 ученици, учители  и родители.

Директорът на Езикова гимназия “Христо Ботев” и ръководител на проекта Йорданка Чавдарова представи пред гости и участници неговитете основни параметри. Целта на проекта е да съдейства за пълноценната социализация на младите хора от етническите малцинства и изграждането на умения за живот  в една общност. Тези умения включват усвояването на определини правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи. Чрез създаване на четири екипа участниците в проекта следва да развият богат набор от социални умения, да натрупат опит от общуване в различни сфери, а родителите деликатно да бъдат включени в натрупването на  житейския  им опит „Значимите -това сте вие, нашите деца и ученици.”, подчерта директорът на Езиковата гимназия.

Георги Кулов, председател на сдружение  Балкански форум за мир- Кърджали говори за етническата толерантност и модели на общуване в Източните Родопи, формирани от вековно съжителство. Той запозна накратко участниците в Кръглата маса с основните етнически и религиозни общности в Кърджалийско и осъществените  през вековете практики на т.нар.комшулук. За да бъдем толерантни трябва да се познаваме взаимно. Познанието е ключът срещу предрасъдъците и дискриминацията. То е в основата на толерантността, защото когато познаваме околните с тяхната специфика, ние не изпитваме страх и преодоляваме насаждани предразсъдъци.

Кръглата маса продължи с дискусия с участниците в проекта, които споделиха своя опит   с толерантното и нетолерантното поведение и добрите успешни практики, в които участват или сами инициират. В разговора с младите хора стана ясдно, че те черпят основно информация за отношенията между етноси и религиозни конфесии от медиите. Често обаче в тях присъства език на омразата.

Бе представена и работата на Родителския клуб към  училището. Акцентът бе поставен върху образа на бащата и майката в психичното съзряване на детето и ролята им за успешното социализиране на подрстващите.

В края на Кръглата маса участниците попълниха анкети изготвена от техни връстнци на тема толерантност и  дадоха предложения за нови успешни инициативи в тази посока.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%80/