Езикова гимназия „Христо Ботев” е националният посланик на здравето за 2019 г.

Възпитаниците на ЕГ  „Христо Ботев”  бяха отличени  с две купи за първо място в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. На официална церемония в  столицата   Кирил Ананиев, министър на здравеопазването лично отличи с 1-во място проекта „Здравословно хранене и физическа активност”  с ръководител Диана Георгиева.     Фаворитът на   МОН  също  бе проект на   Езиковата гимназия в Кърджали  -„АЗ-активни и здрави”  с ръководител Марина Димова, награден с 1 място  от  Министерството. Конкурсът  бе организиран за единадесета поредна година от Министерството на здравеопазването с партньорството на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерство на околната среда и водите, както и със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България. В конкуренция с още 46 училища от цялата страна, в две тематични области: “Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол” и “Здравословно хранене и физическа активност” Езиковата гимназия в Кърджали бе единственото училище с две награди.

В сферата на образованието рядко има възможности за кандидатстване с проектни предложения, чиято насоченост е конкретизирана в   подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.   В тази връзка националният  конкурс  „Посланици на здравето” е уникален  по своята същност, акцентира върху възможностите на младите хора да бъдат по-активни и то в област, различна от традиционната образователна насоченост.

След проведената иновативна седмица на тема „Здравето – универсална човешка ценност”  и националните признания, Езиковата гимназия в гр. Кърджали се превръща категорично  в „Дом на здравето”, където казват СТОП на всичко, което би се отразило негативно на статистиката за здравето.  „Предизвикателствата, пред които се изправяме, са да накараме всички останали да разберат смисъла и важността  от ползотворното съчетаване на училище, здравословното хранене, спорт и социална активност,  да привлечем повече доброволци в  нашият проект и да популяризираме идеята сред  по-малките ученици, близки и приятели.” – споделят учениците от Гимназията, работили върху разработването на номинираните проекти. Участниците в конкурса освен с купи и грамоти се завърнаха в родния си град с редица издания на спортна и здравна тематика, както и спортни принадлежности от Министерството на младежта и спорта, с  които да  промотират идеите за здравословен живот сред своите съученици.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/