Екип учители от ЕГ „Христо Ботев“ осъществи преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Във връзка с работата по проект TERAPI 2 в рамките на програма ЕРАЗЪМ+ с партньори от Франция, Италия, Гвиана и островите Сен Пиер и Микелон, през изминалата седмица (30 октомври – 3 ноември) екип от ЕГ „Христо Ботев“ посети гр. София. Директорът на Гимназията – госпожа Даниела Павлова, и учителите Нурай Садулов и Ширин Хаджиева проведоха работни срещи с представители на програмата във Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Целта на тази мобилност бе всеки партньор да представи своите дейности, извършени от началото на проекта досега, за да се направи равносметка на постигнатото и на това, което предстои да се осъществи.

Проектът има за цел да се създадат солидни партньорски отношения, да се формират работни колективи, които да изградят и поддържат колаборативен и трансдисциплинарен подход, насочен към укрепване на ролята на училището чрез извършване на изследователска работа, за да се намалят неравенствата в обучението в мултикултурна среда.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%8a/