„Живото наследство“ на ЕГ „Христо Ботев“

Патриотичното възпитание е част от образователния процес, който има за цел формирането на личността от най-ранна възраст. Ценностната система на човека се изгражда чрез възпитание в семейството, в училището, чрез приемане и спазване на обществените норми и поведение. Патриотизмът е обич към родината и желание за опазването ѝ, възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.  

Езикова гимназия  „Христо Ботев“ винаги  е следвала мисията  на българското образование да изгражда стабилна ценностна система у подрастващите, в която патриотизмът заема особено място. Многобройни са примерите от дългогодишната история на училището в тази посока, но безспорно Гвардейският отряд към Гимназията и фанфарният оркестър са едни от  най-ярките символи.

Училището отбеляза своя 100-годишен юбилей и в тази връзка  официално бе открит кът на Христо Ботев, патрон на Гимназията. Гостите на откриването бяха посрещнатаи от звука на гайда и питка.Освен впечатляващото табло на ботевата чета изненада за гостите на училището  бяха двете интерактивни фигури на четници, които рецитират стихотворения на Христо Ботев. Екипът на проекта  подготвя и витрина с исторически документи, която ще се намира в бъдещия музей към училището.

Дейността е част от проекта „Живо наследство“ по  Националната програма на МОН  „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ , който е  оценен на  първото място в областта. Наградата  е посещение на  старата българска столица Велико Търново, където в рамките  на една седмица Ботевци  ще участват  в провеждане на национален форум за обучение и представяне на добри практики на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“.  Обученията ще се провеждат в базата на НВУ „Васил Левски“.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be/