За честта на философията

“Дългът на философията се състои в това  да унищожава илюзиите,  възникнали от лъжливи тълкувания, макар и за сметка на много признати и любими илюзии” – казва Имануел Кант. Въпреки общото разбиране, че философията е наука, тя се различава от хуманитарните и природните по това, че не разчита на научния метод и няма строго определен и общоприет предмет. Напротив – тя разглежда и изследва теми като съществуването, избора, познанието, разграничава злото от доброто, красивото от грозното, истината от илюзията. Защо обаче бива пренебрегната? Макар да е едно от най-важните средства, с които светът си е служил, за да преживее не едно бедствие, философията остава не дотам оценена и мълчаливо отстъпва мястото си на науки, подчертаващи конкретното, а не същественото.Но има млади и будни хора, които връщат вниманието на света върху тази наука и припомнят колко смелост и усилие се изисква, за да се занимаваш с философски проблеми.

Четири момичета от Езикова гимназия „Христо Ботев“ Кърджали доказаха на цяла България, защо е важно да учим философия и защо е важно да пишем по проблеми, които сякаш вече всеки е забравил. Дванадесетокласничките Ангелина Байрактарова, Ниляй Шериф, Ива Стоичкова и Мария Тонева представиха достойно училището и област Кърджали на областния кръг на олимпиадата, но заради квотния принцип само Ива и Мария се класираха за Национален.  Сред общо 850 участници  от страната момичетата се наредиха на почетни места, получавайки правото да покажат какво могат ботевци. Благодарение на техния преподавател Марина Димова, момичетата разгледаха проблемите за морала, достойнството, знанието и „философиятакато борба срещу омагьосването на разума със средствата на езика ни“ (Лудвиг Витгенщайн)

Надяваме се, че сега философията ще получи нужното признание и ще се нареди достойно до другите науки като важна за човешкото съществуване. Топката е хвърлена в ръцете на четирите абитуриентки от Езиковата, на които се пада трудната, но толкова важна задача да съхранят и да предадат своето послание към света.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/