Знай българския език – бъди грамотен!

В ГПЧЕ „Христо Ботев“ – град Кърджали обявиха поредица от инициативи, посветени на грамотността и владеенето на българския език

За всеки уважаващ себе си човек е важно да умее да камуникира с околния свят на книжовен език. Училището, като една от оснoвните хранителници на книжовността, е натоварено от цялото общество с тежката задача да образова и възпитава едно грамотно подрастващо поколение. Факт е, че технологиите отнемат все повече от времето на учениците и мотивацията за четене е занижена. Аналогично е състоянието в писмената култура. Тийнейджърите предпочитат да пишат на странната семиотична система по-известна като „маймуница“. Механичното и кощунствено смесване на букви от кирилица и латиница не е достатъчно, за  да общуват чрез писмените текстове и като допълнителна „екстра“ вплитат странни комбинации от различни пунктуационни знаци и цифри, за да кажат, че са тъжни или весели.

От векове българският език е онзи стълб, който съхранява нашата национална идентичност и  е повод за гордост, но и друг факт е общоизвестен – той, езикът, винаги е бил под обидния обстрел на родоотстъпници, които винаги на висок глас са прокламирали идеята на чуждопоклонничеството. Имената на Черноризец Храбър, Константин Преславски, Паисий, Софроний, Вазов и други достойни българи ще останат в паметта ни като радетели на чистата българска реч и пазители на родното слово.

Може да звучи нескромно, но днес пазители на словото са учителите, творците и  журналистите. По повод изпълненинето на Програмата на МОН за повишаване на грамотността  в ГПЧЕ „Христо Ботев“ – град Кърджали бе реализирана инициативата  Знай българския език – бъди грамотен! С подкрепата на ръководството на гимназията, учителите по български език и литература публикуват на сайта на училището кратки тестове, посветени на различните езикови норми. Проектът стартира с месец на правописната норма и ученици, учители и родители имат възможността  да оценят езиковата си грамотност, посещавайки интернет-страницата. С този нестандартен подход всички страни обединяват усилия по трудния път към успеха.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd/