Инициатива „Животът е поредица от пътни знаци“ в ЕГ „Христо Ботев“

                 Всяка година 1,3 милиона души по света загиват при пътни произшествия и от 20 до 50 млн. са ранени. Началото на инициативата в памет за загиналите в пътно транспортни произшествия  е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година, в третата неделя от месец ноември, посочват от Държавната агенция “Безопасност на движението по пътищата”

                 По този повод и съгласно училищния план  за действие   за безопасност на движението по пътищата на МОН  в ЕГ „Христо Ботев‘‘ се проведе инициатива под надслов „Животът е поредица от пътни знаци“. Учениците от 10В с кл. ръководител Ширин Хаджиева и председателят на училищната комисия по БДП Иван Димов изнесоха открит урок за пътните знаци. По време на занятието младежите бяха запознати с  практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка като надградиха своята  знания за правилата за движение.

                 Провокира се  дискусия за рисковите фактори  свързани с  безопасността на движението по пътищата, особено в раздела  за управление на велосипеди.   Учениците достигнаха сами до извода колко е важно  да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации.   Акцентира се върху културата   на поведение на  учениците, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност и че носят с  действията си  пряка отговорност като участници в движението. В резултат на пътнотранспортни произшествия всеки ден загиват над 3500 души, т.е. на всеки 25 сек. един човек губи живота си при пътнотранспортно произшествие.

                 Дейностите по плана по за безопасност на движението по пътищата в Езиковата гимназия ще продължат през цялата учебна година.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82/