Иновацията на ЕГ „Христо Ботев“ представена на национален форум за иновации в образованието

На 03. декември 2018 г. в София Тех парк Езикова гимназия „Христо Ботев“ участва в национален форум за иновации в образованието  и с презентация за своята иновативна дейност през изминалата учебна година отговори на въпросите: Готови ли сме да променим българското училище; какво прави една иновация успешна; как съчетаваме традиции, технологии и иновации?

Директорът Йорданка Чавдарова взе участие в панелната дискусия, като разказа за извършените дейности и отговори на въпроси от свои колеги от цялата страна. Идеята бе споделяне на добрия опит и разпространение на резултатите от проектната работа. На сесията  като зрител присъства и Министърът на образованието Красимир Вълчев, който заяви, че „основата на иновациите е креативността, а двигателят за това е креативният учител“. Според неговото послание „училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креативно“. Представянето на кърджалийската езикова гимназия под мотото „Не учим за училище, учим за живота“ бе изцяло в унисон с това послание и бе единственото от област Кърджали.

Осъществената от колектива на училището иновация доказа, че ЕГ „Христо Ботев“ е място на знанието и креативността и бе свързана с провеждане на проектна седмица  на тема „ПРИРОДАТА – ДОМ“, обвързана с глобалната цел за устойчиво развитие „Отговорно потребление“, интегрирана и пречупена през всеки един учебен предмет. За осъществяването й в училището бе проведено тематично квалификационно обучение на учителите, свързано със спецификата на проектната работа като един от методите на обучение. Акцент бе поставен върху методите и начините за събиране и обработване на информация, развитие на критическото мислене на учениците и за представяне и оценяване на дейността от проектната седмица.

21  паралелки в училището от IX, X и XI клас  работиха  през цялата учебна година в  изградени творчески  лаборатории  по  проекти върху темата.  Бе  използван наличния материален ресурс в училището – кабинети, компютърни зали, библиотека, физкултурен салон. Дейностите за осъществяване на глобалната цел бяха свързани  с формиране  на следните компетентности:  задълбочени познания в определена област, намиране и извличане на информация, обобщаване, нейното тълкуване, осмисляне и оценяване, възпитаване в  толерантност в общуването и взаимодействие  с другите.  Всяка паралелка  оформи творческа лаборатория, ръководена от двама учители от различни общообразователни предметни области.

Работата на отделните творчески лаборатории  включваше старателна подготовка с  обсъждане и избор на тема за проекта,   определяне на работни екипи по класове. Като партньори в иновацията се включиха родителите, РЗИ, Община, Областна управа, производствени фирми в региона и чужбина. Процесът на работа бе ежемесечно контролиран от сформиран експертен съвет по иновацията, който в случаи на нужда оказваше подкрепа и предприемаше коригиращи мерки, с цел постигане целите на иновацията.

Иновативната проектна седмица включваше подготовка и презентиране на  дейността на лабораториите ( 21 проекта). На конкурсен принцип проектите бяха оценени от компетентно жури от учители, ученици, родители и представители на различни институции.

Мерило за успеха на иновацията  бе възможността учениците да намират оптимални решения на реални житейски проблеми, както и  разгръщане на интересите и потенциала им  в творческа среда,   повишаване нивото на функционалната грамотност и  уменията за въздействащо  устно и писмено  изразяване.  През проектната седмица всички ученици и учители  имаха възможност да разгърнат собствените си интереси  и потенциал в творческа среда,  да дадат  изява на своите индивидуални способности  и умения,  независимо от учебното   съдържание.

Иновацията на гимназията продължава през настоящата учебна година под мотото „Здравето – универсална човешка ценност“.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/