Инструкция за Google Classroom

  1. Влизане в приложението. След като влезете в пощата си в Gmail, отваряте приложенията и избирате от списъка Classroom.

2. Ще се зареди списък с класни стаи, ако вече участвате или имате създадени такива. Тук за да създадем или за да се присъединим към класна стая, избираме бутона на снимката.

3. Избираме създавне на курс и след това попълваме данните са курса – единствено полето за име на курса е задължително.

4. След като създадем курс, има 4 основни менюта – Поток, Работа в клас, Хора и Оценки. Първо избираме меню Хора. От там можем да поканим участниците в класната ни стая.

5. След като изпратим поканите на учениците с техните имейл адреси, те ще получат на пощите си съобщения с линкове, през които могат да се присъединят към курса (класната стая).

6. Друго важно меню е Поток. Тук се вижда цялата хронология на курса – материали, задачи, коментари, дискусии и др. Наподобява дневника във Facebook. В потока може да се публикуват всякакви общи въпроси и разяснения, както от учителя, така и от учениците.

7. Следващото меню е Работа в клас. Тук се виждат и създават всички теми и задания в курса. От бутона Създаване учителят може да създаде – задание, задание с тест, въпрос, материал и тема.

7.1. Създаване на метериал – при създаването се избира име и описание. Може да се добавят файлове от компютъра или ог Google Drive. Материалът може да е урок към някоя тема, снимка, клип и др. Може да се избере и към кого точно да е изпратен материала. Най-често ще са всички ученици, но е възможно и да са конкретни от списъка. Може също и да се посочи към коя тема се отнася материалът.

7.2. Създаване на Тема – идеята на темата е, че материалите могат да се групират в тях. Т.е. тема 1 може да съдържа в себе си 5 урока/материала. Създава се от меню Работа в клас >> Създаване >> Тема.

7.3. Създаване на въпрос – също може да се адресира към един или много ученици. Посочва се колко точки дава верен отговор и може да се изисква краен срок за отговор на въпроса. И тук могат да се добавят файлове от компютъра или от Google Drive. След като ученикът отговори, учителят може да види отговора като отвори въпроса или през меню Оценки.

7.4. Създаване на задание и задание с тест – заданието е също като въпроса, но по-общо. Например може да се изпрати споделен файл, върху който учениците да работят в реално време или да се изпратят копия на файлове до всички ученици, които след това да върнат решенията си. Заданието с тест е същото, но с прикрепен тест към него. Тестът може да се създаде по време на създаване на заданието, а може и да е предварително създаден през формулярите в Google Drive.

8. Меню Оценки – в това меню се виждат всички предадени или не предадени задания/въпроси към учениците. Тук се дават и оценките на работите. Може да са оценки на домашна работа, на упражнение или на тест.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-google-classroom/