„ Международни младежки дебати“ в Езикова гимназия „Христо Ботев

От тази година България стана част от проекта „Международни младежки дебати“ на немски език. Това е общоевропейска инициатива, организирана от  Гьоте-институт, фондация „Спомен, отговорност и бъдеще“, Общополезната фондация Херти и  Немската служба за педагогически обмен.

Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали бе поканена  да  се включи в  международния формат.  Днес  в училището  се проведе Училищен финал по дебати на немски език. В него участваха учениците  от 11 клас – Лия Стамболиева, Гизем Сюлейман, Георги Събев и Енис Мустафа. Младежите на случаен принцип изтеглиха своите позиции като спазваха изискването за  двама „ЗА“ и двама „ПРОТИВ“. По регламент те дебатираха общо 24 минути на немски език, разисквайки важен  обществен  въпрос, върху който се бяха подготвили предварително. Форматът на дебата е точно определен и  се следват три последователни стъпки – въвеждаща реч, общо говорене по темата и завършващо изказване. Единадесетокласничката  Берна Дауд  следеше времето за изказ, което е   решаващо  при формирането на крайните резултати.

Дебатиращите демонстрираха не само отлична езикова подготовка и  познания  по немски език,  но и умения при  формирането на сложната  аргументацията. Мнението на участниците в дебата бе обосновано и подкрепено с много примери, събрани от тях по време на  предварителната им подготовка по темата. Те дълго време бяха проучвали материали и информация, използвайки немскоезични източници.  Способността да търсят и събират информация, да отсяват същественото и обосновано да аргументират определено становище по дадена тема, компетентно и убедително на немски език е принос на  техните учители, за които този подход на работа по конкретни теми  е ежедневна практика. В същинската подготовка за дебата помощник на учениците бе ръководителят на група „Дебати“ по проект „Твоят час“ Марина Димова.

В състава на журито взеха участие учители, ученик-представител от випуск 12 клас  в лицето на  Еда Мехмедали и доброволката от Германия по проект “Kulturweit”- Джойс  Андре. Журито оценяваше  по четири критерия: познание по темата, умение за изразяване, способност за водене на разговор, убедителност.

В края на дебата директорът на Езиковата гимназия г-жа Чавдарова  връчи  сертификатите за участие, поздрави победителите Гизем Сюлейман  и Лия Стамболиева и им пожела успех и отлично класиране на  регионалния, националния и международния кръг.

Демократичните държави  се нуждаят от граждани, които  да могат свободно да поставят критични въпроси,  да изразяват своето мнение, но и  да умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. А още по-добре е, ако притежават умения да изразяват това на език, различен от родния, защото така могат да достигнат до по-широка аудитория и техните идеи и възгледи по общественозначими  проблеми могат да бъдат чути от другите граждани на Обединена Европа.  С участието си в този международен проект  учениците от Езиковата гимназия допринесоха за развитие  на  гражданското образование  в училището и доказаха, че са достойни европейци с изградени способности за критическо мислене, които уверено изразяват своето лично мнение на чужд език.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%b7/