Мерки Covid-19

 1. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
  ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА / МОН – 8.9.2021г./
 2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ЕГ “ХРИСТО БОТЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 3. Информация относно антигенните тестове за диагностициране на SARS COV-2, прилагани на територията на България
 4. Заповеди на МОН, МЗ и директор във връзка с новите противоепидемични мерки в сила от 21.10.2021
 5. Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. и насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
 6. Съобщение за промяна в организацията на учебния ден 18.01.2022г
 7. Съобщение за промяна в организацията на учебния ден 24.01.2022г
 8. Заповед за обучение на ученици в ОРЕС
 9. График за обучението в ЕГ „Христо Ботев“ – от 07.02. – 18.02.2022 г./коригирана- виж т.10/
 10. Заповед на МОН -РД09-2221/04.02.2022г
 11. Заповед на МОН РД09-2346/10.02.2022г.
 12. Съобщение: График за обучение на учениците в ЕГ“Христо Ботев“ в периода 14.02.-18.02.2022г.
 13. Съобщение: График за обучението 21.02- 25.02.2022г
 14. Заповед на Мон РД09-2387/16.02.2022г.
 15. РЗИ Кърджали
 16. МОН РУО Кърджали- Организация на учебния процес 23.02-25.02.2022г
 17. ЕГ „Христо Ботев“ – Заповед 1042-543/22.02.2022г.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-covid-19/