Младежта дебатира на немски език в ЕГ „Христо Ботев“

Отлични умения по дебатиране на чужд език показаха участниците в Международния проект „Младежта дебатира на немски език”. В рамките на училищния кръг на състезанието  Актовата зала на ЕГ „Христо Ботев” се превърна в сцена за мислещи млади хора, които заедно искат да научат как един проблем може да бъде разгледан чрез  от различни гледни точки чрез  предложения и аргументи. Изборът на тема за дебата бе от сферата на човешките права –  „Трябва ли да бъде забранено видеонаблюдението в българските училища?”. Това беше въпросът, по който спориха   на немски език участниците в проекта –  Ачелия Ниязи, Борислав Енчев, Даниела Михова  и Хюсеин Курт от единадесети клас. Те бяха оценявани  по критерии, свързани с познание  по  темата, умение  за  изразяване на немски език,  способност  за  водене  на  разговор,  убедителност.

Модераторите   на съзтезанието Даная Римпопова и Калояна Тодорова от десети клас обявиха регламента и запознаха публиката с основните моменти при провеждането на състезанието.  А то включва четири  ученици – съответно  двама  ЗА   и  двама  ПРОТИВ, които дебатират  общо  24  минути  на немски  език  по  предложения казус.  Форматът  на  дебата  е  точно определен: в началото всеки дебатиращ има две минути време да се изкаже, без да бъде прекъсван, след това следва 12 минутно свободно говорене и накрая всеки участник има една минута време за заключителни думи отново защитавайки своята първоначална позиция.

След  сериозно  разискване по темата бяха определени и тримата финалистите от училищния кръг,  като победител  стана Ачелия Ниязи. Всички участници  приеха поздравления  от Директора на училището Даниела Павлова, която връчи    сертификатите за участие в пороекта.   Младите ботевци споделиха, че  за тях  дебатите развиват ценни умения, свързани с публично говорене, аргументация, критично мислене, което ще им помогне в бъдеще умело и компетентно да отстояват мнението и правата си и да боравят с немския език.

Възпитаниците  на Езиковата гимназия  продължават към Националния кръг през месец май в град София,  където ще се съревновават с най-добрите  немско говорещи ученици от страната.   С тях ще продължат да работят  Нигяр Наим, главен учител по немски език и Марина Димова,ръководител на проекта в Езиковата гимназия.

Международното състезание  „Младежки дебати на немски език“ за страните от Централна Европа, Русия и Прибалтика се организира  от Гьоте-Институт, Централната служба за обучение в чужбина към Външното министерство на Германия и няколко фондации. Това    не е просто състезание, а  форум за хората, които смятат за важно да представят своите идеи и мнения  чрез  проучване  и търсене на аргументи, а ЕГ „Христо Ботев” вече години наред е единственият участник от област Кърджали в състезанието.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3/