Младши посланик на Европейския парламент-обучител в пилотен проект „От връстници за връстници“

В ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали, младши посланик Петко Тодоров участва в пилотен проект „От връстници за връстници“. Идеята бе заимствана от Националната програма за превенция и борба с наркотични вещества, чиято програма от следващата  година ще стане задължителна във всички средни училища. Съвместно със старши посланик Галина Запартова, която е и психолог в Езиковата гимназия, се провежда  обучение в VIII клас, чиято цел е да създаде и тренира умения за работа в група, както и устойчиво поведение по отношение на  рискови фактори в средата. Младши посланикът премина предварително обучение по темата, а след това вече за трети път влиза като обучител в VIII клас. Срещите с по-малките ученици преминават при много голям интерес и старателно участие на всички от класа. В края на проекта, който предвижда 5 такива мероприятия, е планирана и среща с  родителите, която ще бъде водена от старшия посланик.

#ambassadorschools

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%88%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0/