НП „България – образователни маршрути“ даде възможност на ботевци да превърнат музеите в своя класна стая

На 21.06.2024 година ученици и учители от ЕГ „Христо Ботев“ реализираха дейности по Националната програма „България – образователни маршрути“, модул: „Културните и научните институции като образователна среда“. Целта на програмата е учениците да придобият знания от различни области чрез преживяване извън класната стая, в реална среда, като пътуват из България.

В рамките на проекта 52 ученици от випуск IX и X клас и техните преподаватели госпожа Ширин Хаджиева, госпожа Николина Мавродиева и господин Нурай Садулов посетиха Общинския исторически музей, Етнографския музей и Паскалевата къща в град Ивайловград, където проведоха два интерактивни и интердисциплинарни урока на теми „Експедиция в миналото – пътят от Античността към Средновековието и Новото време“ и „Ивайловград – земя на три култури. Трансформациите на свещените места: от тракийско светилище, през джамия, до църква“.

По време на посещенията младежите изследваха и анализираха исторически извори и архивни документи, обогатиха знанията си за културното наследство, литературното творчество и фолклора през различните епохи. Успоредно с това имаха възможността да влязат в ролята на екскурзоводи и да подготвят, с помощта на предварително изготвени карти за значими експонати, свое кратко представяне на обектите на български език и на италиански език. По този начин учениците показаха своя прочит на епохите и събитията, свързани с културните модели, и осмислиха историята и литературата като памет за миналото, които служат за основа на националното самосъзнание, давайки на общността знание за културните промени.

Възпитаниците на Езиковата гимназия имаха възможността да посетят и Туристическия информационен център в гр. Ивайловград, в който е открита гостуваща изложба „От киноцентъра до музейната витрина“, представяща оригинален реквизит от филма „Капитан Петко войвода“.

Това пътуване във времето не само обогати знанията на учениците, но и засили интереса им към богатото културно наследство на нашата страна.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bd%d0%bf-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b8/