Областна конференция за споделяне на добри практики, отчитане и разпространение на дейностите по проект „Европейска мисия „Образование“ за Мобилност на училищния персонал по програма „Еразъм +“

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ КД 1

„МОБИЛНОСТ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

 

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКА МИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

2018-1-BG01-KA101-047448

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. КЪРДЖАЛИ

                                                                                                                                              

Начало на проекта: 01.07.2018г.

Край на проекта: 30.06.2019г.

 

На 27.06.2019г. от 14:00 часа в Актовата зала на Езикова гимназия „Христо Ботев“ гр. Кърджали се проведе Областна конференция за споделяне на добри практики, отчитане и разпространение на дейностите по проект  „Европейска мисия „Образование“ за Мобилност на училищния персонал по програма „Еразъм +“. Събитието бе заключителна инициатива по проекта, чието изпълнение завършва на 30.06.2019г. На конференцията като гости  присъстваха: г-н Гроздан Колев – Началник на РУО- Кърджали, г-жа Йоана Ташева – експерт по чуждоезиково обучение в РУО – Кърджали, директори на училища от област Кърджали и учители по чужди езици от училища в региона. В непринудена обстановка 8 учители по чужди езици от ЕГ „Христо Ботев“, участници в проекта,  представиха чрез презентации своите впечатления от посетените от тях квалификационни курсове в държави от ЕС – Германия, Англия, Испания, Италия и споделиха с колегите си придобития от тях опит. Чрез своите изказвания те насърчиха участниците в конференцията да се включват активно в подобни проекти за квалификация на педагогически специалисти.

Осъществяването на проекта  даде  възможност на педагогически специалисти от ЕГ “Христо Ботев” гр. Кърджали да  придобият нови знания и да надградят умения, свързани с тяхната педагогическа практика. Повишавайки своята квалификация, учителите-участници в курсовете,  реализираха цели, свързани както с тяхното индивидуално развитие,  така и с развитието на училището като институция, отговаряйки и на нуждите на училищната общност. Посещавайки езикови курсове в чужбина преподавателите по чужд език осъвремениха стила си на работа и обогатиха познанията си по чужди езици. Особено важни за тях  бяха  обменът на международен опит и получаването на нови знания и умения за общуване на чужд език на място в чуждоезикова среда. Те  имаха възможност да споделят опит и с колеги от други европейски страни, с които нямат възможност да се  срещнат в България и  да създадат нови контакти с колеги от други страни от ЕС и Америка.

 

Към статия за събитието в BGVESTINET

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/