Опитът на педагозите от ЕГ „Христо Ботев“ влиза в учебни помагала по немски език

Езиковата гимназия в Кърджали отдавна е доказала, че диктува тенденциите в чуждоезиковото обучение в областен и  регионален мащаб. За учениците, учителите и ръководството е много важно изучаването на чужди езици да бъде съобразено не само със съвременните тенденции на преподаване, но  и да се търсят пътища за разширяване възможностите за преподаване по предмети на чужд език, изучавани в  училището.

Традиционно изданията по предмети на  чужд език са с ограничен тираж  в България. Учителите, преподаващи предмет на немски език сами търсят източници на информация, която да преведат  и адаптират  към общообразователната  програма по предмета.  Важно уточнение е, че от броя на предметите, преподавани на чужд език в една гимназия, зависи и статутът й на „Езикова“. Обезпечаването обаче с учебни помагала  е пречка, която ограничава качественото чуждоезиково обучение.

Макар и подпомагани от предстaвители на Немската служба за педагогически обмен и Консултантската служба по немски език в България, за учителите остава труден моментът с преподаването на предмет, за който няма одобрен единен чуждоезиков модел. В този контекст екип от ЕГ „Христо Ботев“ пое отговорността за разрешаването на един мащабен проблем с национален обхват – нуждата от единен учебен стандарт  по философия на немски език. В него участваха  доказани експерти в своите области – учителят по немски език Нигяр Наим и преподавателят по филосфия Марина Димова, а като съавтори  бяха поканени и познати имена от  философските среди. Логистичната и  организационна подкрепа на екипа по проекта бе поета от  Радка Попгеоргиева – дългогодишен заместник директор в  гимназията.

Марина Димова е съавтор на учебниците по Гражданско образование за 11 и 12 клас, училищен координатор на ЮНЕСКО, старши посланик  на Европейския  парламент по програмата за „Училище посланик“, част от експертния екип на ЕГ „Христо Ботев“ за  „Иновативно училище“, училищен ръководител на  международния проект „Jugend debattiert international” за дебати на немски език. Нейни ученици са редовни участници на олимпиади по фиософия и гражданско образование като достойно представят област Кърджали в тези дисциплини на национално ниво.

Нигяр Наим е дългогодишен учител по немски език в гимназията по програма за придобиване на Немска езикова диплома DSD II. Tя  работи  активно в крак с предизвикателствата на новото време и прилага иновативни методи в учебния процес. С натрупания от нея  опит и способности допринася за разширяването и усъвършенстването на знанията на учениците. Носител е на награда на Фондация „Кирил и Методий“ за отлични постижения в предподавателската дейност, награда  „Неофит Рилски“ и други отличия. Член е на управителния съвет на Сдружението на учителите по немски език в България и работи за популяризиране на този чужд език сред учениците в областта и страната.

Разработките  на екипа са базирани на мултимедийно учене,  с осъществяване на интердисциплинарни  и интерпонятийни връзки за развитие на творческото, логическото и асоциативно  мислене и допринасят за усъвършенстване на комуникативните  им способности  на немски език.В учебните помагала е заложено прилагането на диференциран и индивидуален подход в работата, което ще даде възможност на учениците да получат по-цялостна подкрепа в подготовката им за придобиване на Немска езикова диплома.

Помагалата са част от водената от МОН политика за осигуряване на качествено образование чрез конкретизиране, разширяване и задълбочаване на учебното съдържание, както и за затвърждаване и практическо прилагане на усвоените компетентности. Новите учебни помагала са разработени по Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be/