Отлична оценка на проект за младежката заетост и безработица на Петя Кръстева от ЕГ „Христо Ботев“ на Национална олимпиада по гражданско образование

В периода 28-30 април 2017г., в град Сандански, се проведе Х-тата Национална олимпиада по гражданско образование. Единайсетокласничката   Петя Миленова  Кръстева  от   ЕГ “Христо Ботев”   e  единственият представител от  област Кърджали, който  се класира  за  юбилейния  кръг на  Националната олимпиада.

На събитието присъстваха 87 ученици от цяла България, разпределени в три възрастови групи I-IV , V-VIII, IX-XII клас. Това са млади хора, на които олимпийската надпревара предоставя възможността за творческа изява, демонстрация на задълбочени познания, придобити практически умения и компетентности в областта на гражданското образование. Учениците са подготвени от четиридесет и седем учители , които мотивират и формират социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество. Избраните да участват на финала на олимпиадата се пребориха с конкуренцията на общо близо 500 проекта, участвали на областно ниво.

По регламент  учениците   през първия ден решават казуси, подготвени от националната комисия,  ръководена от   доайена по гражданско образование доцент доктор Захари Захариев.

Петя избра да пиши  за „невинните игри” и “робството”, в чийто плен попадат младежи и възрастни при системното закупуване на лотарийни билети. Вторият ден протече в зашита  на проектите на участниците. Петя защити своята иновационна стратегия за  справяне с младежката безработица и  некоректното заплащане на детски труд.   Изборът на тема не е случаен.  Ученичката е част от пилотната паралелка в Езиковата гимназия, в която успешно се работи  по  проекта  за „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нанси­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве

Журито, което беше съставено от университетски преподаватели, остана изключително впечатлено от познаването на нормативната база  и проблематика „детски труд“, които демонстрира Петя. Представянето на проекта я постави в ТОП 10 с 97 т. от максимум  100.  Последва похвала от господин Коста Костов – главен експерт  по философия и гражданско образование в МОН . С това представяне  ученичката от Езиковата гимназия  е получила достатъчно  брой точки , за да стане  лауреат, но тъй като е  в  11 клас,   не може да й се присъди това отличие.

Успехът мотивира нея и преподавателят й Марина Димова,   да  продължават да работят  успешно  и да прибавят към множеството от  награди  на ЕГ “Христо Ботев”, гр. Кърджали   званието лауреат на Национална олимпиада по гражданско образование.

По време на престоя в град Сандански Ботевци имаха възможността да участват и в културна обиколка  до Роженския манастир и Мелник. Любезните домакини бяха организирали и   тържествената вечеря ,   на която   всички участници бяха удостоени с грамоти и книги  за успешното си представяне.

Само да припомним, че през тази година ЕГ „Христо Ботев“  има 26 ученици класирани на различни  Национални олимпиада, което безспорни й отрежда едно от челните позиции на образователната карта на България.

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d1%82/