Оценка Отличен за владеене на английски език от Брайън Стимлър за Езиковата

 

На 01.02.2017г. господин Брайън Стимлър, съветник по обществените въпроси към американското посолство в град София,  беше на посещение в  Езикова гимназия  „Христо Ботев“ – град Кърджали. Американският дипломат  координира изпълнението на  програмите „Фулбрайт“ и „YES“ за България. Тази негова дейност, както и отбелязването на месеца на Америка в град Кърджали, бяха  поводът за неговата  визита. По традиция училището приема доброволци от САЩ  по програма „Фулбрайт“ и господин Стимлър , в качеството си на координатор, се срещна с ръководството на училището и с ученици от десети клас, които изучават английски език  като втори западен. Тази учебна година в  Гимназията  като доброволка по програмата работи Джилиан Андерсън,  която представи пред госта как протича един учебен час по английски език  в българско училище.  Господин Стилмър се запозна с учениците, които го затрупаха с интересни въпроси, свързани  и с дипломатическата му дейност, и с живота му в чужбина и България. Той подробно представи  възможностите, които предлагат  програмите за обмен и ползата от общуването в автентична езикова среда.  Разговорът протече в непринудена обстановка, която даде възможност  на учениците спокойно да изявят своите умения за комуникация на  английски език.  В края на срещата г-н Стимлър  изрази задоволството си от  изключително съдържателния разговор с възпитаниците на Гимназията,  похвали ги за отличното владеене на английския език и подари на всеки ученик  Речник на американските идиоми. По-късно гостът разговаря и  с ученичките от XII клас Назмие Мустафа и Виктория Ангелова, които преминаха  миналата година едногодишно обучение  в Америка по програма „YES“. Двете девойки разказаха за впечатленията си и изказаха удовлетворението си от прекараната година в САЩ. Господин Брайън Стимлър сподели, че това няма да бъде последната среща с тези умни млади, хора, които силно са го впечатлили и обеща отново да гостува на ботевци.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81/