Последният час по биология на френски език в ЕГ “Христо Ботев“ настъпи!

Кое отличава едно учебно заведение със статут на езикова гимназия от останалите средни училища, които имат паралелки с чуждоезиков профил? Изискването да се изучават най-малко три учебни предмета на чужд език – условие, повишаващо нивото на усвояване на езика чрез овладяване на различна терминология и лексика.

От създаването на Езиковата гимназия „Христо Ботев“ през далечната 1983 г. до сега само обучението в паралелките с профил френски език отговаряше на това условие. Учебната 2020/2021година е последната, в която биологични и химични процеси се преподаваха на френски език, тъй като този език вече не е в план-приема на Езиковата гимназия.

Последният учебен час по биология на френски език в Х клас се проведе на 29.06.2021г. и бе организиран с много любов и с мъничко тъга в нестандартна форма като състезание в различни области на биологията. В продължение на месеци учениците разработваха различни проекти, част от главната тема Biologie en français. На това прощално занятие присъстваха и гости, които с удоволствие подкрепиха желанието на учениците да покажат постиженията си и в научната, и в езиковата област. Вълненията на възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ споделиха г-жа Павлов – директор на училището, г-жа Йоана Ташева – старши експерт по чужди езици в РУО – Кърджали, г-н Петър Димитров – заместник-директор в Гимназията, преподавателите по биология г-жа Нефие Садула и г-жа Ваня Янкулова, г-жа Миглена Николова, преподавател по математика и по математика на френски език, г-жа Диана Георгиева, преподавател по история и цивилизация.

Биологичното състезание между отбори, сформирани от учениците в Х Ж клас, бе организирано в три тура. В първия тур състезателите представиха макети на различни обекти от област Биохимия. Двата отбора на френски език не само обясняваха отделните елементи на макета, но и отговаряха на въпроси за материалите, от които са изработени, както и проследиха етапите на изработването им. Във втория състезателен етап бяха представени проекти от област Анатомия на човека, като учениците се справиха с предизвикателството да обяснят на гостите функциите на различните системи в човешкото тяло. Но истинската надпревара, която реши и победителя в състезанието, беше в третия тур, където по зададени показатели, фотографии и рентгенови снимки участниците трябваше да разпознаят определени заболявания и да посочат симтомите им.

За да се създаде не само добрата организация на напрегнатото и оспорвано състезание, но и самата атмосфера, заредена с желание за победа, определяща роля имаше и водещата на „биологичния дуел“ Еда Халибрям, ученичка от XI Ж клас – лауреат на националния конкурс за креативно писане и на Националната олимпиада по френски език. Еда демонстрира както изключително ниво на владеене на френския език, така и отлични познания в областта на биологичната наука. Независимо от наближаващия край на учебната година и от витаещия в училищните коридори ваканционен дух учениците от Х Ж показаха устойчиви знания, желание да получат признание за усилията си, амбиция за победа  и се справиха успешно с предизвикателствата на поставените задачи.

Строгото жури в състав г-н Садулов и г-жа Иванова, преподаватели по френски език в училището, следеше стриктно за прецизен изказ и за правилно произношение на френски език, а г-жа Константинова оценяваше степента на компетентностите, свързани с учебното съдържание по биология.

Последният час по биология на френски език завърши с думите на г-жа Константинова, изразяващи искрена благодарност и добри пожелания за бъдещи успехи към нейните ученици, с които се разделя, но които винаги ще бъдат за нея последният випуск, изучавал на френски език биология и химия, последният випуск, научил този аристократичен европейски език в класните стаи на Езикова гимназия „Христо Ботев“ – Кърджали.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8/