ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Предоставяме Ви информация за кандидатстването на  учениците след завършено основно образование в VІІ клас  за учебната 2017/2018 година /съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – Раздел III, Заповед № РД 09-1836 от 22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, Приложение №1 за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план – прием за учебната 2017/2018 година  и Заповед № РД 09-1362 от 14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката/  като  насочваме вниманието Ви върху някои основни моменти и промени от кампанията.

 

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и наредбите към него се промени начинът на завършване на основно образование и приемът в училищата за средно образование.

През учебната 2016/2017 г. учениците в VІІ клас завършват основно образование. Завършват основно образование в VІІ клас със свидетелство за основно образование с годишните оценки от предметите, изучавани в VІІ клас. От новата учебна година – 2017/2018 г. няма да има обучение в VІІІ клас в основните училища.

Всички ученици, завършили основно образование след седми клас, трябва да кандидатстват за приемане в осми клас съгласно обявените професионални или профилирани паралелки по държавен план – прием за учебната 2017/2018 година.

 1. Приемните изпити по български език и литература и по математика са съответно на  19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

Приемните изпити за проверка на способностите ще се проведат в СУ „Владимир Димитров – Майстора”- град Кърджали, на 02.06.2017 г. по изобразително изкуство, на 05.06.2017 г. по музика. Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика без такса се подават от 05 май до 12 май 2017г. в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

 1. Служебните бележки за полагане на приемните изпити се получават в училището до 16.05.2017 г.
 1. От информационните кътове в училището можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите и приемането на ученици след седми клас по обявения план-прием.
 1. Резултатите от тестове по БЕЛ и по математика  ще бъдат обявени до 05.06.2017 г., а по изобразително изкуство и музика на 09.06.2017 г. на сайта на МОН, на РУО и в училището, в което се обучава ученикът.

Учениците от 7. клас могат да се запознаят с писмената си работа  в присъствието на родител в РУО – Кърджали: по БЕЛ и математика на  7 юни  и по изобразително изкуство на 09  юни от 10 -12 ч. и от 14  -16 ч.

 1. Служебна бележка с оценките от приемните изпити и Свидетелство за завършено основно образование се получават от училището, в което се обучава ученикът до 16 юни 2017 г.
 1. Заявление за участие в първи етап на класиране се подава в ОУ „Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в училищата – гнезда по общини в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.Начинът на кандидатстване и приемане ще прилича на опита от досегашния прием след VІІ клас, но сега вече ще важи за всички ученици. Учениците подават заявления до РУО с подредени по ред желания за паралелки, обявени съгласно план-приема. Няма ограничения на броя желания, които може да посочват. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата по профили, професии и специалности трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните паралелки.

 

 

 

Нов  момент е начинът на образуване на бала и влиянието на резултатите от изпитите за национално външно оценяване. 

балът се образува с точки, а не с оценки;

 • в бала участват 6 елемента – 4 елемента от изпитите по БЕЛ и математика и от   проверка на способностите (до 400 точки),   от оценки от свидетелството / или от резултатите, получени от олимпиади превърнати в точки (до общо 100 точки). Този начин на образуване на бал бе използван и досега при приема след VІІ клас, но се сумираха оценки, а не точки.
 • новото е, че ученикът образува своя бал с точките, които е постигнал на изпитите, дори и те да са много малко или да са 0. Няма да има превръщане на малкия брой точки в двойки и така няма да се пречи на възможността учениците да продължат образованието си. Учениците обаче с малък брой точки на изпитите няма да имат големи възможности да избират и ще бъдат приети там, където има свободни места и няма други кандидати с по-висок бал.
 • Приемащите училища от област Кърджали са определили бала по два начина: (1) избират двата предмета от свидетелството, които при шестици носят по 50 точки – общо 100; (2) избират дали точките от изпитите се удвояват и по двата предмета (Български език и литература и Математика), или да дадат предимство на единия изпит, като точките се утроят, а от другия изпит се вземат предвид единично точките.
 • При такова утрояване ученик може да получи по-благоприятен бал, когато утроеният резултат е силен, а на другия изпит има по-нисък брой точки, но те вече не оказват такова силно влияние върху общия бал.
 • Важно е да се знае, че ученик може да образува бал с 0 точки от изпитите когато не се е явил на един или и на двата изпита или е получил 0 точки, но не може да участва в трите класирания, ако има незавършено основно образование – ако има двойки по балообразуващите или други предмети.  В такива случаи ученикът ще може да кандидатства след като си вземе поправителните изпити, но само за останалите свободни места.
 1. Записване на приетите ученици на първи етап или тези, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, могат да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, или остава по приетото следва да се запише в училището, където е приет ( от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.)
 1. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, и в училищата – гнезда по общини, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Записване на приетите на трети етап (от 18.07.2017г. до 19.07.2017г.).
 1. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва попълване на незаетите места по приемащи училища, в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с прием.

 

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-v%d1%96%d1%96-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-20172018-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd/