„Седмица на професиите“ в ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали

„Всеки има правото и потенциала да открие и следва ритъма на своя жизнен и професионален смисъл като уникална ценност  и лична мисия“

В периода от 24-28. 04. 2017 г. в Езиковата гимназия в Кърджали бе организирана и проведена инициативата „Седмица на професиите“. Дейността се реализира в рамките   на проекта „Моето второ семейство”, по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Кампанията се провежда за втора поредна година и целта й е да покаже вдъхновяващи истории за професии, които да мотивират младите хора да се развиват и  творят  в България.  Гост – лекторите в лицето на    архитект, журналист, военнослужещ, психолог, съдия споделиха своите професионални възможности и интереси, основани на личен опит.

Пет дни и пет истории – как се успява в Кърджали , пътят от студентската   банка до работното място, лесно ли се гради кариера  и какви качества са нужни , за да успееш. Под формата на непринудени разговори и дискусии учениците имаха възможността да преценят сами за себе си, дали конкретната професия им е по мярка  и притежават ли нужните качества, за да се справят с трудовото ежедневие на лектора си.

Ръководството на гимназията винаги се  е стремяло   да     стимулира   учениците като   активни участници в  живота на училището, чиито   желания  и мнение  имат значение.  Спазвайки този принцип на младежко включване,   чрез анонимно анкетно проучване, над  200 ученици от 10 и 11 клас  оцениха инициативата като  полезна. Участниците  в  проекта    високо оцениха  факта, че се допитват до тяхното мнение и са впечатлени от отношението към тях като важен и равноправен партньор в училищния живот. Те  отправиха препоръка за по- честото провеждане на подобни интересни кампании.

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b5%d0%b3-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/