Справедливостта възтържествува в симулативен съдебен процес на десетокласници от Езиковата гимназия „ Христо Ботев“

Учениците бяха главни действащи лица в процес срещу безотговорността на деца към техните родители

В Съдебната палата на Окръжен съд град Кърджали се проведе симулативен съдебен процес, изцяло ръководен от ученици от ЕГ „Христо Ботев“. Делото представляваше интегриран урок по предметите Български език и литература и Етика и право. Целта на занятието беше да се събуди интерес у учениците към овладяване на правни термини, структурата на съдебния процес, ролята на съдията, съдебните заседатели, прокурора и защитника на подсъдимия. В основата на процеса беше романа „Дядо Горио“ на френския писател и драматург Оноре дьо Балзак. Учениците от X клас вложиха много усилия в предварителната подготовка, за да успеят да вникнат в съдържанието на произведението, да изучат подробно героите и да си съставят мнение по основния проблем, а именно трябва ли децата да носят отговорност за своите родители, когато остареят и вече не са способни да се грижат сами за себе си. Точно това се случва с Жан – Жоспен Горио, наричан дядо Горио, оставен да умре в самота и мизерия от двете си дъщери Анастази и Делфин. Заради своите постоянни грижи и пълно себеотдаване, той създава две егоистични личности, неспособни да изпитат любов и състрадание.

Срещу тях беше насочено и съдебното дело. Двете дъщери се явиха като подсъдими в съдебната зала. Диляна Митрева представи образа на графиня Анастази дьо Ресто, а Габриела Русева се въплъти в образа на баронеса Делфин дьо Нюсенжан. Те бяха обвинени, че по непредпазливост са причинили смъртта на своя баща Горио. Обвинител беше Гизем Али, която поиска от съда наказание „ лишаване от свобода“ за срок от 5 години, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. Подсъдимите бяха защитавани от адвокат Любов Стойчева, която с всички сили се стремеше да свали обвиненията от своите клиенти, но представените писмени доказателства – съдебна експертиза и документ за преотстъпване на цялото движимо и недвижимо имущество на Горио, наведоха везните на Темида в полза на прокурорското искане. Съдията Иван Савов и съдебните заседатели Хелин Фейзула и Марияна Соколова, изслушаха различни свидетели – госпожа Воке /Чаала Идриз/, господин Вотрен /Доан Шакир/, Йожен дьо Растиняк /Дамян Караилиев/, граф Ресто /Сердар Алиосман/ и барон Дьо Нюсенжан /Петър Делчев/. Всички свидетели бяха съпровождани от „охраната на съда“ – Мeлиса Хайдарова. Te дадоха своите показания и по този начин се доказа, че двете подсъдими сестри действително носят наказателна отговорност за смъртта на баща си.

В името на народа съдията и съдебните заседатели определиха наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, поради чисто съдебно минало и крехка възраст. Аргументите на съдебните заседатели за издадената присъда бяха насочи към аудиторията и предизвикаха дълбок размисъл за същността на социалните и моралните измерения в човешките взаимоотношения.

В края на урока учениците благодариха сърдечно на съдия Здравка Запрянова, която им оказваше подкрепа през целия процес на подготовка, организация и изпълнение на урока. Подобен интегриран урок се провежда за първи път и е идеален пример за междупредметна връзка и отлична комуникация между преподавателите в учебните дисциплини. От Езиковата гимназия споделят, че този иновативен подход е необходимост, продиктувана от изискванията за модерно и качествено образование. Такъв тип симулации дават отправна точка за развиване на съвместен творческия потенциал на учителите и ученици.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b8/