Сто и шестдесет пожелания за здраве и надежда изпратиха членовете на Клуб „Етнография“ за празника Баба Марта

Да сте здрави, да сте живи!

Бели и червени, румени, засмени!

 Честита Баба Марта!

 Сто и шестдесет пожелания за здраве и надежда

изпратиха членовете на Клуб „Етнография“ за празника Баба Марта

 

Сръчните ръце на младежите, въплътиха с много любов и фантазия своите послания към хората за празника. Заедно с тях работи и госпожа Мария Митрева, която не само правеше мартеници, но представи и легенди, свързани с древния празник.

За пореден път ботевци дадоха и урок по човеколюбие като организираха дни преди първи март благотворителен базар за събиране на средства за онкоболни деца,  а в празничния ден младежите ще завържат мартенички с пожеланията за здраве и късмет.

 

Дейностите на младите етнографи са по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ», финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вижде още в проект “Приятели”

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd/