СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ЕГ “Христо Ботев”, гр.Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 година на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-290/29.01.2021 година на министъра на образованието и науката, в периода от 01.02.2021 година до 17.03.2021 година, организацията на учебния процес ще се осъществява при спазването на следния график:

1. От 4.02.2021 година до 17.02.2021 година присъствено ще се обучават учениците от VIII клас и XII клас, а тези от IX клас, X клас и XI клас ще продължат да се обучават в електронна среда от разстояние.

2. От 18.02.2021 година до 02.03.2021 година присъствено ще се обучават учениците от X клас и XI клас, а тези от VIII клас, IX клас и XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

3. От 4.03.2021 година до 17.03.2021 година присъствено ще се обучават учениците от IX клас и XII клас, а тези от VIII клас, X клас и XI клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-17/