СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на гимназията съобщава, че през месец януари 2019 г. ще се осъществи  участие на 24 ученици от ЕГ „Христо Ботев“  в програмата на Европейския парламент „Евроскола“.
В тази връзка желаещите да посетят Европейския парламент в Страсбург, Франция  трябва в срок до 29.06.2018 г. до 17.00ч. да подадат  мотивационно писмо в канцеларията на училището.
В пътуването имат право да участват ученици на възраст 16 – 18 години (16-те години могат да се навършат до  м.януари 2019 г.)
 Мотивационното писмо  се очаква да бъде  в обем до 2 страници ,Times New Roman 12 и следва да отговори  на въпроса „ Защо e важно за мен да посетя Европейския  парламент ?“.
Одобрените ученици за участие в програмата ще  бъдат  лично уведомени.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-3/