Трима учители от Езикова сред наградените от кмета на Община Кърджали

На празнична среща-коктейл за 24 май в ресторанта на хотел „Кърджали” кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис показа своето уважение към работата на учители и дейци на културата от общината, като им връчи грамоти и плакети. Сред наградените бяха и трима  учители от ЕГ „Христо Ботев“ град Кърджали, които са доказали се професионалисти в своята област. Вече дълги години с желание и мотивация  те неуморно работят, за да запалят интереса на своите ученици към чуждите езици, възпитавайки ги като достойни, почтени и успешни млади хора. Гордост са наградите на техните ученици, които представят не само училището, но и град Кърджали на редица национални и международни състезания и конкурси по  английски и немски език.

Снежана Христова – старши учител по английски език.  През всички години от своя професионален път в гимназията тя активно работи за формиране на езикови умения и навици сред учениците, прилагайки ефективни техники и методи при овладяване на чуждия език. Високата ѝ квалификация като учител по чуждоезиково обучение е подкрепена от участия в квалификационни семинари в страната и във Англия, Ирландия и Шотландия. Повече от десет години е правоспособен член  на Националната комисия за оценяване на матури по английски  език. Редовно изготвя учебни материали и електронни уроци за подготовка на учениците за отлично представяне на държавни зрелостни изпити, олимпиади, национални и международни състезания и конкурси. Уроците ѝ са винаги интересно поднесени с използване на съвременни интерактивни методи на преподаване. През годините Снежана Христова има постигнати много успехи. Много нейни ученици, мотивирани от нея се включват редовно в състезания и олимпиади по английски език и достигат до класиране в национален мащаб. През настоящата учебна година неин ученик достигна до призовото трето място на националната олимпиада по английски език, организирана от МОН.

Нигяр Наим – главен учител по немски език, работи повече от 15 години  целенасочено по програмата за придобиване на  Немска езикова диплома DSD II. Работата в тази учебна програма изисква висок професионализъм и всеотдайност, използване на автентични материали, формиране на  езикови умения и навици, прилагане на ефективни техники и методи при овладяване на  немския език. С натрупания от нея  опит и способности госпожа Наим допринася за разширяването и усъвършенстването на знанията на учениците. Тя работи в крак с предизвикателствата на новото време и прилага иновативни методи в учебния процес. Високата й квалификацията като учител по чуждоезиково обучение е подкрепена от многобройни участия в квалификационни семинари в Германия, Австрия,  както и в България в Гьоте Институт – София, Консултантска служба по немски език към посолството на ФРГ, издателство КЛЕТТ и др. Тя се е доказала като отличен професионалист и много нейни възпитаници ежегодно участват във всички състезания и олимпиади по Немски език. Не само мотивира възпитаниците си да участват в състезания и конкурси по немски език, но и ги подготвя така, че те да покажат в максимална степен своите знания и умения по предмета. Доказателство за всичко това е дългият списък от ученици, които през годините са представяли училището, града и областта както на национално, така и на международно ниво на много различни състезания и олимпиади по немски език. През учебната 2021/2022г. госпожа Наим участва като преводач  в училищен екип  от ЕГ „Христо Ботев“ за създаване на учебни помагала по философия на немски език за 9 и 10 клас по Национална програма на МОН.

Петя Илиевска  – главен учител по английски език. Като  доказал се в своята област преподавател, тя  винаги следи новостите в чуждоезиковото обучение и ги прилага в работата си.  В своята педагогическа практика влага своя висок професионализъм като филолог и педагог  и работи за израстването на учениците си. С личния си пример съумява да мотивира учениците си да четат и обсъждат произведения на английската и американската литература в оригинал, което обогатява знанията им. С натрупания опит и способности допринася за разширяването и усъвършенстването на знанията на учениците. Винаги се отнася с голяма отговорност към работата си, за което говорят наградите на учениците ѝ  в различни олимпиади и конкурси, повечето от които на национално ниво.  Високата ѝ квалификацията като учител по чуждоезиково обучение е подкрепена от участия в квалификационни семинари в страната и във Англия, Италия и САЩ. От  15 години е правоспособен член  на Националната комисия за оценяване на матури по английски  език. Тя изготвя учебни материали и електронни уроци за подготовка на учениците за отлично представяне на държавни зрелостни изпити, олимпиади, национални и международни състезания и конкурси.  

Поздравяваме нашите колеги и им желаем и в бъдеще много търпение и постоянство, упоритост и успехи. Бъдете здрави и щастливи, но бъдете и горди с най-достойната за уважение професия – Учителската!

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5/