Успешно представяне на възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев“ – град Кърджали, в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“

  

За девета поредна година ученици от Езиковата гимназия участват в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“ , организирано  по Програма „Стъпала на знанието“ на Сдружение „10 книги“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

   За да стигнат до финалното състезание, учениците участват в два предварителни кръга, първият от които е тест по изучения предходната година учебен материал, а вторият – създаване на текст съгласно учебните програми за съответния клас. До заключителния етап се допускат ученици, получили и на двата предварителни кръга между 46 и 50 точки (от 50 възможни).

От класраните за финала 17 ботевци  от VIII, XI  и  XII клас  един е постигнал максимален резултат- Нурджан Ибрямова  от XI клас, Елиф Махмуд от XI клас е с резултат от 48 точки и осем са с 46 точки.

Поздравления за учениците, успешно справили се с това предизвикателство за знанията и уменията им по български език и литература, както и за техните учители, осъществили необходимата подкрепа!

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82/