Учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” – част от Съдебната власт

sadebna_palataКак в България се става съдебен заседател, как се разпределят делата, каква е структурата на съдебната система, какви дела се разглеждат в окръжния съд? На тези и други въпроси ученици от випуск Х-ти клас от Езиковата гимназия в град Кърджали получиха отговори по време на посещението си в Окръжен съд – Кърджали.  Събитието се проведе на 15-ти април, датата определена за провеждане на мероприятието „Ден на отворените врати” и по повод 16 април – Денят на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител. Учениците имаха честта да бъдат приветствани лично от г-н Георги Милушев – Председател на Окръжен съд – Кърджали, който им разказа как се взима справедливо решение, каква е спецификата на работата на съдиите и им пожела един ден да седнат на неговото място, а обществото да има повече вяра в съдебната система като правораздавателен орган. Втората част от програмата включваше представяне на вътрешноорганизационната дейност на съда  – деловодство, регистратура, съдебни зали, правила за посещение и поведение по време на съдебно заседание. Всеки един от учениците получи ценна информационна брошура, с която се постигна и целта на мероприятието – повишаване  на правната култура на  младите хора,  постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органа на съдебната власт, а именно: Окръжен съд – Кърджали.

Да припомним, че ГПЧЕ „Христо Ботев” бе избрана за партньор по проекта на Висшия съдебен съвет и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В тази връзка от началото на учебната година на посещение в часовете по етика и право бяха  представители на Окръжна прокуратура и Районния съд. Лекциите на магистратите бяха посрещнати с изключителен интерес от страна на учениците, особено от тези, които в бъдеще смятат да се занимават с правото като професия.

Десетокласниците имаха и важна задача – да създадат етичен кодекс, в който да бъдат ясно регламентирани правата и задълженията на всички участници в учебно- възпитателния процес. Легитимността  на документа се  удостовери  с подписи  от три различни страни – учители, ученици и родители.

Проектът   ще завърши през месец юни   с реализацията на симулативен процес, в който главни участници ще бъдат  учениците, поемайки всички длъжностите в едно наказателни дело.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%bf%d1%87%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d1%87/