Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ обмениха иновативни идеи с училища – партньори в столицата

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Основна цел е да се изградят  условия и подкрепа за развиване, култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, както и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.  За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации и реализиране на мобилност за иновации и добри практики. Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано училище-партньор.

В тази връзка учители и ученици от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали посетиха ЧСУ „Рьорих“ в град София. Гости на частното училище бяха и екипи от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Якоруда и СУ „Максим Горки“ в Стара Загора. Иновацията на домакините беше свързана с учене извън класната стая и се проведе под надслов „Петте елемента“.

Ученици и учители от четирите училища се разделиха на групи и посетиха МОН, Регионалния исторически музей в София, Българското национално радио, Софийската опера и балет и Нов български университет. Учениците проведоха кратки интервюта, в които търсеха отговори на въпроси свързани със значението на иновациите, приложението им и тяхното развитие. Децата създадоха аудиофайлове и направиха много снимки, които ще бъдат обединени и ще представят различните гледни точки към темата. От Езиковата гимназия се включиха Кремена Шикова и Петя Илиева от 9. клас, както и Мария Тонева и Яна Михайлова от 12. клас. Те бяха там заедно с директора на Гимназията, госпожа Даниела Павлова, както и със свои учители – госпожа Антония Борисова, госпожа Ширин Хаджиева и госпожа Рада Ангелова. Всички натрупаха много впечатления и положителни емоции. На следващата среща през месец юни домакин ще бъде Езиковата гимназия в град Кърджали.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7-2/