Ученици и учители от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ с тридневна мобилност в град Бургас по Националната програма „Иновации в действие“

Оригинални идеи, артистичност, реализиране на междупредметни връзки и множество проектни дейности демонстрираха пред гостите си домакините от Немската езикова гимназия „Гьоте“ в град Бургас

В периода 26.06. – 28.06.2023 г. в НЕГ „Гьоте“ в град Бургас се проведе обмен на идеи и работещи иновативни практики по НП „Иновации в действие“. В мобилността взеха участие НЕГ „Гьоте“, гр. Бургас – домакин на събитието, и екипи от учители и ученици от ЕГ „Христо Ботев“ в гр. Кърджали и ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен.

Първата работна среща на екипите започна с приветствие от госпожа Антоанета Христова – директор на Немската гимназия, която разказа накратко за историята и настоящото развитие на училището, както и за двете иновативни седмици, по време на които се представят разнообразни проектни дейности. Госпожа Даниела Павлова – директор на Езиковата гимназия в град Кърджали, представи ръководената от нея институция, а учителите и учениците от двете гостуващи училища разказаха за себе си и участието си в училищния живот.

По време на визитата бяха презентирани реализираните дейности в различни направления от тринадесет проектни групи, създадени спрямо индивидуалните интереси и способности на учениците. През проектната седмица участниците работиха върху теми от областта на образованието, спорта, доброволчеството, киното, финансите, устойчивата мода, като бяха разгледани и други значими и полезни за обществото въпроси. Отличното, оригинално и креативно представяне на екипите от учители и ученици доказа, че подобни форуми са необходими за обмена на идеи и популяризирането на добри иновативни практики. Официални гости на събитието бяха госпожа Йорданка Бенова-Ананиева – заместник-кмет (Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики) в Община Бургас и госпожа Петя Петрова – началник на РУО – Бургас. 

В рамките на програмата учители от НЕГ „Гьоте“ представиха ефективни практики в областта на образователните иновации и интегрирането на дигитални ресурси в учебния процес. Внимание бе отделено на глобалната общност Schools+, която цели да осигури единно пространство за обединяване на образователни мрежи и ефективно използване на виртуална реалност и изкуствен интелект. Гостуващите екипи имаха възможност да се запознаят и с участието на педагогически специалисти и ученици от НЕГ „Гьоте“ в различни проекти по програма Erasmus+. Ученическият съвет представи пред присъстващите своята богата и разнообразна дейност през учебната 2022/2023 година.

В заключителната част на посещението гости и домакини изказаха впечатленията си от проектите, които наблюдаваха, уговориха съвместни бъдещи дейности и обсъдиха иновативни идеи и подходи, които целят да повишат мотивацията и интереса на учениците към ученето, да подобрят академичните им резултати и да повишат творческата активност на учениците и педагозите.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7-3/