Ученици от Езиковата гимназия посетиха Военния клуб в гр. Кърджали

В навечерието на  6. май – Ден на храбростта и празник на Българската армия, група ученици от IX клас посетиха Военния клуб в гр. Кърджали. Това е една от дейностите от Националната програма на МОН и Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия”, по която  участва нашето училище с проекта „Живо наследство”. Реализирането на проекта цели да създаде активен модел на ангажиране на учениците към дейности, свързани с проучване, опазване и популяризиране на местното историческо и военно-културно наследство сред местната общност.

Благодарение на добрата организация и сърдечното отношение на началника на военния клуб – г-жа Ани Иванова, младежите се потопиха в една по-различна атмосфера. На срещата присъства о.з. подполковник Бойко Бенеков  – председател на Областния съвет на СОСЗР, който запозна учениците със съвременните въоръжени сили на Р България, със структурата, въоръжението и екипировката на Българската армия, представи и  подготовката на страната за отбрана. Информира учениците за задачите на Централното военно окръжие и подчинените му структури за набирането на кадри и за нарастване способностите на военните формирования от въоръжените сили за изпълнение на техните задачи както в мирно, така и във военно време.

  Тази среща допринесе  за придобиване  на  нови компетентности в областта на патриотичното  образование и  възпитание на учениците,  както  и за  повишаване на интереса,  свързан  със  съхраняването  на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Това подпомага и формирането на активна гражданска позиция и осъзнато национално самосъзнание.

В рамките на проекта от Езиковата гимназия подготвят  кратък филм за паметниците в района и информационна брошура, които ще бъдат предоставени на училища и институции.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8/