Учителката по география Анета Танкова – участник в семинар на старшите посланици на Европейския парламент в Брюксел.

Старшите посланици от четири български училища: Езикова гимназия ” Христо Ботев”, гр. Кърджали, СУ ” Свети свети Кирил и Методий” гр. Радомир, 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” гр. София, СУ за европейски езици ” Св. Константин-Кирил Философ” гр. Русе участваха  през изминалата седмица в EPAS Teachers Seminar в Брюксел. На събитието, организирано от Бюрото на Европейския парламент, бяха поканени най-активните учители в Програмата от всички страни членки на ЕС и като старши посланик от кърджалийската езикова гимназия в него взе участие  учителката по география Анета Танкова. Присъстващите имаха възможност да участват в дискусии и да обсъждат въпроси, свързани с ангажираността на младото поколение с процесите, които протичат в европейското политическо пространство и с формирането на активно гражданско общество.

В своите презентации лекторите – представители на европейските институции – подчертаха ключовата роля на учителите не само като преподаватели, но и като мотиватори в процеса на възпитаването на политически грамотни и отговорни личности, които вярват в европейските ценности и са готови да ги споделят – човешко достойнство, мир, демокрация, равноправие, върховенство на закона, човешки права. Специално внимание беше отделено на  явленията, които подкопават демокрацията: фалшивите новини, манипулациите, популизмът. Интересен момент в дневния ред на програмата беше уъркшопът, в който смесени работни групи от учители от различни държави обсъждаха ефективни методи за преодоляване на тези опасни явления, както и методи, чрез които подрастващото поколение да бъде информирано и предпазено от тях. Акцент в семинара беше поставен върху предстоящите европейски избори през 2024 г. и необходимостта да се повиши избирателната активност, особено сред младото поколение. В това отношение особено полезен беше уъркшопът „Да направим европейската история отново привлекателна”.

            За старшите посланици на Европейския парламент от България беше чест и привилегия да са част от общността на учители от Европейския съюз, които възпитават младото поколение в духа на европейските ценности. Because the democracy matters!

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/