Учител от ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали на хоспитационна практика в Германия

SL741944

 

В периода от 8.11.2015 до 28.11.2015 учителката по философски цикъл на немски език в ГПЧЕ „Христо Ботев” Марина Димова проведе своята хоспитационна практика в училище в град Ведемарк, близо до Хановер, област Нидерзаксен, Германия. Кандидатурата  й бе одобрена от Немската служба за педагогически обмен, която всяка година осигурява стипендии за учители по немски език, които да могат да развият и обогатят знанията и уменията си за преподаване на чужд език като приложат нови учебни практики и модели за преподаване. Програмата е достъпна единствено за училищата в България, които са членове на  инициативата „Schulen Partner der Zukunft“ и които работят по програмата за придобиване на немска езикова диплома. Стипендията не е първа за Езиковата гимназия и всички учители по немски език в училището са получили възможност да работят и хоспитират в училища в Германия.

По време на посещението си госпожа Димова се е запознала с една сравнително нова форма на образователна система във федералната република – интегрирано общо училище. Училището съществува от 2009 г. и в него се обучават 1130 ученици от 5 до 13 клас. Типично за тази форма е целодневното обучение. Оценките не са приоритет, а учениците, след направени тестове, получават информация единствено дали  даден  материал е овладян. Материалната база е подобна с тази на кърджалийската езикова гимназия, в която също от години се използват интерактивни дъски и във всеки кабинет има на разположение мултимедия.

Хоспитационната практика е включвала посещения на часове не само по немски език, но и по религия, обществени науки, театър, философия, ценности и норми. Димова е получила възможност да разкаже на немските ученици за България, за коледните обичаи, за град Кърджали, за българската образователна система, като заедно с това е научила всеки един от тях да пише не само собственото си име на кирилица, но и името на ГПЧЕ„Христо Ботев“.

Немските колеги и ръководството на училището са проявили интерес към вида на езиковата гимназия в Кърджали, като форма за профилирано обучение по чужди езици. Те са останали впечатлени от възможността, която се предоставя на учениците в България да изучават определен чужд език с подчертана задълбоченост и детайлност и са коментирали, че това една изключителна успешна образователна форма на фона на глобалния свят и съвременното бързоразвиващо се мултикултурно общество в рамките на ЕС.

Мотото на училището във Ведемарк гласи: „Ние виждаме човека в неговата пълнота и даваме възможност за обучение чрез ум, сърце и изкуство”, с което се доближава и до визията на Езиковата гимназия да акцентира върху таланта и възможностите за развитие на  всеки един ученик.

SL742068По време на престоя си учителката от Езиковата гимназия е участвала активно в училищния живот, посетила е с ученици и колеги предпремиерата на театрална постановка в град Хановер, участвала е в учителска конференция  и се е присъединила към  бденията за жертвите на терористичния акт в Париж.

По думите на г-жа Димова хоспитационата практика е преминала под знака на   приятелски и колегиални отношения, които в бъдеще ще се развият вероятно в успешна проектна дейност в посока обмен на  идеи и човешки ресурси. Предвид отличното познаване и владеене на немски език от учениците на ГПЧЕ „Христо Ботев“, се очаква осъществяване на контакти и диалог между  учениците от двете училища.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%bf%d1%87%d0%b5-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%b3%d1%80-%d0%ba%d1%8a%d1%80/