Френски дипломи за ботевци

IMG_0086Франция отваря висшите си учебни заведения за седем ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев“ с дипломи DELFB1

Седем ученици от десети и единайсети клас донесоха много радост и положителни емоции за своите учители по френски език. Работата им в група по проект „С грижа за всеки ученик“ даде своите добри резултати. Директорът на ГПЧЕ „Христо Ботев“ госпожа Йорданка Чавдарова поздрави изявените възпитаници и пожела още по-високи постижения в областта на науката. Своите дипломи получиха единайсетокласничката  Гюлджан Мурад и десетокласниците Мария Чавдарова, Едже Дауд, Доа Мехмед, Марияна Иванова, Гюнюл Мурад и Надежда Тодорова. Те издържаха успешно писмения и устния изпит за френска езикова диплома DELF-B1 и имат възможността да продължат обучението си в престижни европейски университети във Франция и страните, в които езикът на Юго е официален.

Ежегодно  град Стара Загора е домакин на провеждащите се изпити за придобиване на френска диплома според единната европейска езикова рамка. ГПЧЕ „Ромен Ролан“ е сертифицираният езиков изпитен център за Южна България и там се явяват франкофони от няколко области на страната. Изпитът се провежда в две части. Писменият изпит съдържа три компонента четене, слушане и писане. Тази част от изпита се проверява във Франция. Максималният брой точки от изпита е сто, а за да се счита за успешно положен, минималният резултат е петдесет точки. Втората част от изпита е устно изпитване пред комисия, в която има и преподавател французин. Темите се теглят с жребий и се разчита не само на богата лексика и езикови умения, но и на общата култура по различни теми от живота.

Истинско предизвикателство за младите хора е да овладеят сложната лексика и граматика на френски език, в ГПЧЕ „Христо Ботев“ те учат и биология и химия на френски език. По този начин разширяват не само езиковите си умения, но се потапят в света на научните факти, усвояват специфична терминология и разширяват своя кръгозор от познания.

„В такъв момент на радост и вълнение вие ясно осъзнавате, че положените през годините усилия дават и своите резултати. Гордея се с постиженията ви!“ – така госпожа Чавдарова поздрави изявените франкофони,  а те, от своя страна, не забравиха да благодарят за търпението и професионализма на своите учители по и на френски език, които с неуморния си труд са ги вдъхновили по пътя към успеха.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/%d1%84%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2%d1%86%d0%b8/