Kомплексно занятие на тема „Действие на педагогическия и непедагогическия персонал при пожар“

На 28.09.2023.г. в двора на ЕГ“Христо Ботев“ гр.Кърджали. се проигра Плана за действие на личния състав при провеждане на комплексно занятие на тема „Действие на педагогическия и непедагогическия персонал при пожар“, както и плана за сигурност и противодействие на тероризма в сградата на Гимназията.

Занятието е част от европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21век“ и протече с участието на РДПБЗН, РУ на МВР, БЧК и община Кърджали.

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/k%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5/