Връщане към ПРОЕКТИ

“Моето второ семейство”

 

my_ii_family

 

 

 

122519_300_225

 

 

Рейтингова система на висшите училища в България

 

Класация на българските университети в  Webometrics Ranking of World Universities

 

Световна класация на Университетите на компанията Quacquarelli Symonds (QS)

 

 

 


Ученическата агенция по заетостта към Езикова гимназия „Христо Ботев“-гр.Кърджали

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Седмица на професиите“ в ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали

„Всеки има правото и потенциала да открие и следва ритъма на своя жизнен и професионален смисъл като уникална ценност  и лична мисия“

В периода от 24-28. 04. 2017 г. в Езиковата гимназия в Кърджали бе организирана и проведена инициативата „Седмица на професиите“. Дейността се реализира в рамките   на проекта „Моето второ семейство”, по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Кампанията се провежда за втора поредна година и целта й е да покаже вдъхновяващи истории за професии, които да мотивират младите хора да се развиват и  творят  в България.  Гост – лекторите в лицето на    архитект, журналист, военнослужещ, психолог, съдия споделиха своите професионални възможности и интереси, основани на личен опит.

Пет дни и пет истории – как се успява в Кърджали , пътят от студентската   банка до работното място, лесно ли се гради кариера  и какви качества са нужни , за да успееш. Под формата на непринудени разговори и дискусии учениците имаха възможността да преценят сами за себе си, дали конкретната професия им е по мярка  и притежават ли нужните качества, за да се справят с трудовото ежедневие на лектора си.

Ръководството на гимназията винаги се  е стремяло   да     стимулира   учениците като   активни участници в  живота на училището, чиито   желания  и мнение  имат значение.  Спазвайки този принцип на младежко включване,   чрез анонимно анкетно проучване, над  200 ученици от 10 и 11 клас  оцениха инициативата като  полезна. Участниците  в  проекта    високо оцениха  факта, че се допитват до тяхното мнение и са впечатлени от отношението към тях като важен и равноправен партньор в училищния живот. Те  отправиха препоръка за по- честото провеждане на подобни интересни кампании.

 

 


 

Грамотни и амбициозни, но в България

 

%d1%83%d0%b0%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0Когато  Сенека изрича: „Не за училището – за живота да се учим!“, със сигурност не е предполагал, че почти 2000 години по-късно крилатата фраза ще продължава да вълнува и провокира учителските среди.

Очакването, че ключът към практически насочено образование е единствено в ръцете на педагозите, беше отчасти опровергано от учениците на ПГПЧЕ „Христо Ботев“. По идея на ботевци  в Гимназията  отвори врати първата в България Ученическа агенция по заетостта. Тя е създадена по проект „Моето второ семейство” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и е пример за независима, доброволна ученическа структура.

Идеята на ученици, пострадали през летния сезон от некоректни работодатели, прераства в трудова борса. Сега 40 ученици на възраст от 14 до 17 години познават на практика основните нормативни документи от  трудовото законодателство, защото са преминали през най-важните спирки по пътя към трудовото право: Областния отдел за  закрила на  детето и трудовата борса, местни  фирми и   Министерството на труда и социалната политика.  Отношението на министър Русинова и екипа й още повече засилват у ботевци усещането  за национална значимост на каузата, а на местно ниво директорът на гимназията Йорданка Чавдарова лично се ангажира с търсенето на подходящи работни места за платен стаж през лятото.

На церемонията по откриването на Ученическата агенция по заетостта  вниманието веднага е привлечено от три ученически презентации. Единадесетокласникът Михаил Иванов демонстрира възможностите на електронната борса – начина за търсене на работа  в сайта, използване на  бутона „подай сигнал“  за  некоректен работодател, както и мобилната версия на електронната борса, достъпна на адрес http://uaz.botev-kardzhali.com.   Мутли Али от 10. клас постави акцент върху две от целите – предлагане на работни места за ученици и от други училища в областта и  популяризиране на  безопасни условия на труд и равнопоставеност по пол, възраст и етнос.   В презентацията на Лия Стамболиева често подминавани въпроси намериха личен и съпреживян отговор. Споделеният от нея опит се превърна в  естествена и реална оценка на самия проект, защото, когато завладяваш с интелигентност и компетентността ти надхвърля обичайните за десетокласник знания, тогава и възрастните мълчат.

Всъщност Гроздан Колев, началник на РУО – Кърджали, директора на Бюрото по труда- Валентин Грудев, Веселина Юрукова от офиса на евродепутата Андрей Новаков както и Светла Желязкова – представител на местните работодатели,поканени на  откриването на Ученическата агенция по заетостта, не мълчаха дълго. Те ясно изразиха подкрепа на инициативата и си пожелаха в бъдеще същите грамотни и амбициозни млади хора на пазара на труда в България.

 

 


 

„Живата детска ръка” на ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали срещу експлоатацията на детски труд

 

22062016Осигуряването на равни възможности за децата и разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат, образованието, което получават и заобикалящата ги среда. В тази връзка ръководството и учителите в ГПЧЕ „Христо Ботев” с готовност подкрепиха учениците си, организирали за първи път в област Кърджали отбелязването на Световния ден срещу детския труд. Инициативата е част от дейностите по проект „Моето второ семейство” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Целта на този ден е да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. Учениците раздадоха на своите връстници, учители, родители и гости на училището над 1000 стикери, популяризиращи деня и насочващи вниманието към нерегламентираното заплащане на детския труд. Информационно табло във фоайето на гимназията даваше указания как да се предпазят младите работещи от некоректни работодатели, от кои институции да потърсят помощ, както и кои са необходимите документи за започване на работа на лица между 15 и 18 години. За лица, ненавършили 14 г., полагането на труд у нас е забранено. В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване. За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекция по труда”.

Според учениците, участници в проекта, инициативата показва солидарност към пострадалите от експлоатация деца. По данни на Международната организация по труда (МОТ) повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет.

Кулминация на деня бе „живата детска ръка”, която насочи прожекторите към проблема и направи всички нас по-информирани и ангажирани към опазване физическото и психическото развитие на най-беззащитните членове на обществото на пазара на труда. Отбелязването на Световния ден няма да остане еднократна акция в училище, а постоянно повтаряща се реакция на ръководство, учители, ученици и родители в борбата срещу детската експлоатация. Важно е, че тя бе инициирана от ученическата общност и ученическия съвет към ГПЧЕ „Христо Ботев”, спрямо тяхното виждане и основана на силните им страни и възможности.

 

 


 

Проектът „Моето второ семейство“ отвори вратите на Министерството на труда и социалната политика за учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали

 

IMG_3351На образователна екскурзия до Министерството на труда и социалната политика в град София бяха 40 ученици и 4 ръководители от ГПЧЕ „Христо Ботев” –гр. Кърджали.

Посещението се осъществи в рамките на проект „Моето второ семейство”, по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“. Целта е учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” да придобият социални и образователни умения, които да развият техните силни качества и таланти, за да намерят своето достойно място на пазара на труда.

Учениците от Езиковата гимназия в Кърджали са първите в страната, които имаха възможността да опознаят  ведомството. Те бяха сърдечно посрещнати от социалния министър Зорница Русинова, която ласкаво се обърна към младите хора с думите „След 10 години вие ще бъдете на нашите места”.

Организацията на срещата предвиждаше учениците  да бъдат разделени на три основни групи, всяка със своя мисия и задача.

Първата група бе водена лично от министър Русинова, която запозна учениците с дейността на поверената й служба. Тя  разказа на децата за основните дейности на министерството и за  широкия кръг от групи в обществото, които ползват неговите услуги.

Втората група бе оглавена от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, който представи възможностите за професионална ориентация, обучения и стажуване, които бюрата по труда осигуряват на младежите. Той бе много впечатлен от идеята на Ботевци за създаване на първата ученическа агенция по заетостта в страната и видя сериозна конкуренция в младите си „колеги”.

IMG_3355Третата група бе ръководена от председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, която представи пред учениците дейността на Съвета на децата към агенцията. „Целта на консултативния орган е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата“ – поясни Кънева.

По време на посещението си учениците се срещнаха с редица експерти, потопиха се в работната атмосфера, като задаваха въпроси, касаещи правата и задълженията им на пазара на труда. Успяха да разкажат на висшите чиновници за проекта, целите му и как се отразява участието им в него на тях самите. Получиха компетентна информация и проучиха възможностите за трудова реализация след завършване на образование. В срещата взе участие и Деница Абаджиева, която е представител на ФРГИ и координатор на програмата, по която се реализира проекта.

„Подкрепяме инициатива като вашата, защото за нас е изключително важно да разберем какви са вашите желания и какво да направим, за да имате след години хубава работа и да създадете семейство в България“ – посочи министър Русинова.

Отправена беше покана от учениците към  социалния министър и тя, и екипът ѝ да се включат в Кръгла маса по проблемите на младежката безработица и реализация, която е част от дейностите по проекта, както и на официалното откриване през месец октомври на ученическата агенция по заетостта.

Двудневната екскурзия бе съпроводена с богата културна покана и посещение на Българския парламент.

 

IMG_3304IMG_3354IMG_3336

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

„Месец на професиите” в ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

 

DSC_0421През месец април учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” имаха възможността да се срещнат с различни вдъхновяващи истории за кариера. Инициативата „Месец на професиите” се осъществи в рамките на проекта „Моето второ семейство”, по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата, по програма на ФРГИ, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Нестандартната инициатива се реализира на училищна територия, благодарение на отличното сътрудничество между ръководството,бродителската общност и обществеността в град Кърджали. За работата по проекта се изисква само добра организация, желание, ангажираност и съпричастност към училищния живот. Основната идея включва участието на родители, бивши възпитаници и хора, с популярни професии, които да разкажат от първо лице за професионалната си реализация, специалността, която са завършили, трудностите и проблемите в ежедневието, ангажираността, заплащането и нуждата от пълно отдаване на професията.

Как се става инженер и има ли реализация в Кърджали тази професия? Независима ли е  Съдебната система? Каква е новата мода в изработването на златни бижута? Какво е естеството на работа на системните администратори? Нужна ли е лична преценка при изготвянето на материал за медиите? Спазва ли се Хипократовата клетва? Как се става член на Камарата на архитектите? Какво е нужно, за да се отвори аптека в България? Каква е йерархията в отдел ” Криминалистика”? Колко бързо смята счетоводителят? Учениците използваха срещите с професионалистите, за да зададат тези и други въпроси, както и да споделят бъдещите си планове с хората, които вече са минали по пътя на трудовата реализация. След разговорите някои от младежите получиха и покана за провеждане на летни стажове.

посещение в ЦКОВзимането на решение за бъдещето е трудна и отговорна задача.Чрез тази инициатива се цели по-лесно ориентиране на младежите при избора на професия в областта на медицината, правото, компютърните технологии, архитектурата, предприемачеството и икономиката. В тази връзка възпитаници на Езиковата гимназия посетиха и Центъра по кариерно ориентиране в областния град като успяха да разгледат с кариерните консултанти „Различните кариерни пътеки” и да дискутират филма „Потомственият избор на професии”.

Чрез дейностите по проекта „Моето второ семейство” екипът цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на младежите, да стимулира силните страни на всеки един, да насърчи съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесе за решаването на значими обществени проблеми и да спомогне за превръщането на Кърджали и България в достойно място за реализация.

 

mvs_1

mvs_2 mvs_3

 

 


mvs_5

 

 

 

 

mvs_6mvs_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали се превръща във второ семейство за своите ученици по програма на ФРГИ

 

gpcheГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали ще започне новата година с поредния иновативен проект. Успешното сътрудничество на ръководството и представителите на училищното настоятелство доведоха до спечелването на двугодишния проект „Моето второ семейство” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

В сферата на образованието, в която се развива Езиковата гимназия в Кърджали рядко има възможности за кандидатстване с проектни предложение, чиято насоченост е конкретизирана в силните, а не слабите страни на подрастващите. В тази връзка Програма за детско и младежко развитие на ФРГИ е уникална по своята същност, акцентира върху възможностите на децата, а не на това, с което не могат да се справят, което съвпада и с визията за развитие на училището.

Проектът „Моето второ семейство” на УН Христо Ботев”– гр. Кърджали цели оказване на квалифицирана помощ и подкрепа на 40 деца в риск и деца, чиито родители са принудени да работят извън града или страната.

Активната работа на 4-ма психолози и 3-ма преподаватели от ГПЧЕ “Христо Ботев”– гр. Кърджали през целия период на проекта ще повлияе благодатно върху учениците в риск или отглеждани от свои родини, превръщайки ги в зрели хора, отговорни за постъпките си личности, сменящи ролята от защитавани в защитаващи правата на своите връстници. Чрез провеждане на индивидуални летни стажове и кампании, учениците на възраст 15-17 г. ще се запознаят с основните документи от трудовото законодателство, защита правата на детето, рисковете и добрите възможности на пазара на труда, даващи им предимство пред своите връстници. Заедно с това ще се представи иновационна стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта, чрез овластяване на всеки един участник в проекта по пътя му към кариерна и професионална реализация.

Позовавайки се на силните страни, умения, таланти и желания на учениците, екипът ще помогне чрез реализирането на десетте дейности по проекта на бъдещите лекари, журналисти, икономисти, адвокати, политици, спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори да намерят своето легално място на пазара на труда, тук в България. Акцент в проекта ще бъде заклеймяването на порочните практики на труд, равнопоставеност на младите работещи и запознаване на обществеността в град Кърджали с нерегламентираното използване на детския труд и начините за решаване на проблема – чрез информираност, образование и активно младежко участие към социален, икономически и личностен растеж.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bc%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/