Връщане към ПРОЕКТИ

“Ние, Републиката”

 

Проектът „Ние, Републиката” на Училищно настоятелство „Христо Ботев” към ГПЧЕ „Христо Ботев” гр. Кърджали има за цел да формира гражданска позиция у младото поколение, компетентно свързана и усвоена с базисни демократични ценности като свобода, човешки права, моралност, компетентност и социална чувствителност. Считаме, че младото поколение демонстрира пасивно поведение и занижена социална култура, която обхваща знания за демокрацията и работата на институциите в съвременното общество, както и прилагането на механизмите и процедурите в една демократична общност.

В рамките на проекта са предвидени извънкласни и извънучилищни дейности, създаващи условия за личностно развитие на всеки участник, независимо от неговата етническа принадлежност и за създаване на атмосфера на толерантност и разбирателство. Като резултат от проекта 700 учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” на възраст 14-18 години ще повишат културата си на толерантност, ще разберат смисъла на всеобщата европейска харта за правата на човека, ще се запознаят с правна терминология, ще упражняват правото си на избор; ще се докоснат на практика до българската парламентарна система.

 

Постоянен линк към тази тема: https://botev-kardzhali.com/proekti/%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/